Boży przemytnik

Chemin Neuf/Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna Net for God

publikacja 17.12.2010 10:35

Druga część serii "Wyzwanie islamu" to spotkanie z holenderskim kaznodzieją ewangelickim Anne van der Bijl, nazywanym Bratem Andrew, założycielem misji "Open Doors".

O filmie:

 „Pan nakazał nam iść i czynić uczniów z wszystkich narodów. Czy nakaz odnosi się do Arabów i Muzułmanów? Jak możemy wzgardzić ponad miliardem istnień ludzkich, o których Bóg mówi, że ich kocha?". Druga część cyklu "Wyzwanie islamu" to spotkanie z Bratem Andrew „Bożym przemytnikiem”, autorem powyższych słów, zapisanych w książce "Potęga Światła" ("Light Force").

W tym filmie Net For God, Brat Andrew opowiada nam o swoim powołaniu i o tym, jak przeżywa swoją misję w świecie muzułmańskim. Wydaje nam się ważne zaznaczenie na początku, że film zaczyna się od opowieści o osobistym powołaniu Brata Andrew, następnie o jego doświadczeniu ewangelizacji w krajach bloku komunistycznego; przeżywa on swoją misję pośród muzułmanów jako przedłużenie tamtych dwunastu lat posługi wśród braci chrześcijan na ziemiach zakazanych.

Anne van der Bijl, nazywany Bratem Andrew, jest holenderskim kaznodzieją ewangelickim. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci, od 1955 roku, wraz z misją Open Doors (Otwarte Drzwi)[1], którą założył, pracuje bez wytchnienia wśród chrześcijan uciskanych przez wrogie środowisko.

Jego własne powołanie zostało mu objawione w zadziwiających okolicznościach. W 1945r., w wieku 17 lat, Brat Andrew zaciągnął się do niderlandzkich oddziałów kolonialnych, na wojnę w Indonezji. Po trzech latach walk, zraniony w nogę, czytając Biblię w szpitalnym łóżku, przeżył osobiste spotkanie z Chrystusem.

Odpowiadając na powołanie Pana do bycia misjonarzem, po dwóch latach formacji w szkole biblijnej w Szkocji, Andrew napotkał w jednej z gazet ogłoszenie o jakimś festiwalu. W lipcu 1955r., w samym środku zimnej wojny, wyjeżdża, nie wiedząc, dokąd go to zaprowadzi, na kongres młodzieży komunistycznej w Polsce; tam, za żelazną kurtyną, otrzymuje słowo z księgi Apokalipsy: „Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć(Ap 3,2). Pojmuje wtedy, że Bóg powołuje go do umocnienia Kościoła prześladowanego przez komunizm.

Boży przemytnik   Net For God Anne van der Bijl, zwany Bratem Andrew Brat Andrew staje się, jak napisze później, „Bożym przemytnikiem”. Przez ponad dwanaście lat, przekracza w swoim volkswagenie wypełnionym Bibliami najbardziej nieprzyjazne granice krajów bloku komunistycznego. Po kilku latach, Brat Andrew zakłada misję Otwarte Drzwi, poprzez którą miliony Biblii docierają do Europy Wschodniej, później do Chin, na Kubę, do Korei Północnej, do Wietnamu… W 1968r., z powodu rozgłosu swojej książki „Boży Przemytnik” ("God's Smuggler"), otrzymuje zakaz wjazdu do krajów Europy Wschodniej.

Pojmuje, że jego misja powinna być kontynuowana na Bliskim Wschodzie, pośród braci chrześcijan uciskanych w wyniku konfliktów i prześladowań w krajach muzułmańskich. Bardzo szybko zdaje sobie sprawę, że najlepszym sposobem udzielenia im pomocy jest dotarcie do tych, którzy stoją u źródła prześladowań i doprowadzenie ich do poznania miłości Jezusa; to w ten sposób, prowadzony przez wydarzenia, Brat Andrew przemierza od ponad czterdziestu lat świat muzułmański, kontaktując się z najbardziej radykalnymi ruchami islamskimi.

W czasie wojny cywilnej pustoszącej Liban od 1975 do 1990r., Brat Andrew spotyka w taki sposób szyickiego szejka Mohammada Husseina Fadlallaha, jednego z głównych przywódców Hezbollahu w Libanie ; jego kontakty z palestyńską radykalną grupą islamską, Hamasem, doprowadzają go także do spotkania, w 1997r., szejka Ahmada Yassine, założyciela ruchu. Misją Brata Andrew nie jest interwencja w sferze politycznej, ale przedstawianie Chrystusa tym, których spotyka, zaczynając od szczerej miłości do nich ze strony jego samego.

 

Boży przemytnik   Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna NET FOR GOD ("Sieć dla Boga") to sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji. Powstała z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf w 2000 roku, aby budować jedność chrześcijan i pokój na świecie. Rozważania wokół filmu

Wizja islamu przedstawiona przez Brata Andrew w tym filmie opiera się na jego licznych doświadczeniach spotkań z muzułmanami: prostymi wierzącymi, lub przywódcami fundamentalistycznych ruchów islamskich. Porusza on pięć głównych punktów:

  •  Swoją wizję islamu
  • W jaki sposób zbliżyć się do muzułmanów?
  • Gdy muzułmanie stają się chrześcijanami…
  • Jak muzułmanin może poznać Jezusa Chrystusa?
  • Ogromne wyzwanie dla chrześcijan

1. W jakim punkcie świadectwo Brata Andrew do mnie przemawia i dlaczego?

2. Czy możesz opowiedzieć o jakimś doświadczeniu ewangelizacji i głoszenia Słowa Bożego?

Modlitwa wstawiennicza:

za wszystkich chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich, a także za każdego z nas, abyśmy mogli  świadczyć o nadziei, która jest w nas.

Słowo Boże do rozważania:

znajduje się w Ewangelii św. Mateusza, rozdział 28, wersety 18 do 20:

"Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego [...] A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

[1] Założona w 1955r., chrześcijańska organizacja pozarządowa Open Doors (OTWARTE DRZWI) pracuje dziś w ponad 60 krajach, w których chrześcijanie pozbawieni są wolności religijnej, uciskani i prześladowani: Afganistan, Irak, Indie, Chiny, Wietnam... Celem stowarzyszenia jest umacnianie wspólnot chrześcijańskich, osłabionych przez wrogie środowisko, nie występując jednocześnie „ przeciwko” jakiejś władzy, jakiemuś systemowi myślenia lub innej religii, ale „za” prześladowanym Kościołem. Szczególną uwagę poświęca ona chrześcijanom pochodzenia muzułmańskiego, owym „chrétiens de l’ombre” – „chrześcijanom z cienia”, poważnie zagrożonym we własnym kraju.