Nie ma innego imienia niż Jezus

publikacja 07.01.2011 14:31

W poszukiwaniu spotkania między religiami... Trzecia część filmu z serii "Wyzwanie islamu"

O filmie:

W dwóch pierwszych filmach - wyprodukowanych przez wspólnotę Chemin Neuf w ramach misji Net For God (Co to jest Net for God? - zobacz TUTAJ) - z tej serii: świadectwa Christiana de Chergé – przeora wspólnoty trapistów w górach algierskiego Atlasu, zamordowanego wraz  z sześcioma braćmi w 1996 r. – oraz Brata Andrew, holenderskiego kaznodziei ewangelickiego, prowadzą nas ku zasadniczym pytaniom dotyczącym teologii spotkania między religiami, szeroko dziś otwartego pola do pracy! 

Nie ma innego imienia niż Jezus   NetForGod „Plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny.” Lumen Gentium, 16 W tym filmie, szukając światła dla naszych refleksji, spotkaliśmy się najpierw z Ojcem Étienne Vetö, członkiem Wspólnoty Chemin Neuf. Profesor filozofii i teologii, Etienne komentuje kilka stwierdzeń proponowanych przez Sobór Watykański II na temat teologii spotkania między religiami. 

Następnie, Ojciec Étienne Renaud, z kongregacji Ojców Białych, dawny przełożony generalny Ojców Białych, Misjonarzy Afryki i dawny rektor PISAI (Papieski Instytut Studiów Arabistycznych i Islamistycznych) w Rzymie, dzieli się z nami swoim doświadczeniem, owocem 40 lat życia  w krajach muzułmańskich. Etienne, przez całe swoje życie, zawsze starał się budować mosty pomiędzy religiami.

 

Nie ma innego imienia niż Jezus   Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna NET FOR GOD ("Sieć dla Boga") to sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji. Powstała z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf w 2000 roku, aby budować jedność chrześcijan i pokój na świecie. Rozważania wokół filmu

Po obejrzeniu trzech filmów na temat wyzwań islamu (albo jednego, czy dwóch):

 • Czego się dowiedziałem (-am)?
 • Czy czuję się zachęcony (-a) do ewangelizacji muzułmanów?

Główne kwestie poruszane przez Ojca Etienne VETÖ

 • Czy trzeba koniecznie być chrześcijaninem, aby zostać zbawionym? Czy nie chrześcijanin może dostąpić zbawienia?
 • Jeśli jednak każdy Człowiek dobrej woli może być zbawiony, nie znając Jezusa Chrystusa, to czy można powiedzieć, że każdy Człowiek może zostać zbawiony przez innego Boga niż Bóg Jezusa Chrystusa? Czy poza Jezusem Chrystusem istnieją inne drogi zbawienia?
 • Ale jeśli Chrystus zbawia poza Kościołem, to dlaczego mamy należeć do Kościoła, aby być zbawionymi? Po co chrzcić ? Czy chrześcijaństwo jest najpełniejszą drogą zbawienia?
 • Czy jeśli poznanie Jezusa Chrystusa nie jest konieczne do zbawienia, to czy wraz z tym poznaniem pojawia się jakiegoś rodzaju przywilej?
 • Czy powinniśmy głosić Chrystusa braciom i siostrom z innych religii? Czy powinniśmy jedynie szukać dialogu z nimi?

Stwierdzenia proponowane przez Sobór Watykański II, a poruszone w filmie:

 • „Dotyczy to [czyli uczestnictwo w tajemnicy paschalnej – tłum. za tekstem francuskim] nie tylko wiernych chrześcijan, ale także wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w sposób niewidzialny łaska.” Gaudium et Spes, 22
 • „Musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy...”  Gaudium et Spes, 22
 • „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych [nie chrześcijańskich] prawdziwe jest   i święte.” Nostra Aetate, 2
 • „Plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny.” Lumen Gentium, 16

Modlitwa wstawiennicza:
abyśmy mogli lepiej poznać naszych braci i siostry muzułmanów, przeżywając wraz z nimi dialog w miłości i prawdzie.

Słowo boże do rozważania:
znajduje się w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, wersety 5 i 6:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich.”