Nawrócenie doprowadzi do pełnej jedności

KAI |

publikacja 23.01.2011 12:20

Poważne zaangażowanie na rzecz nawrócenia się do Chrystusa jest drogą, która prowadzi Kościół w czasie wybranym przez Boga do pełnej widzialnej jedności chrześcijan. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 23 stycznia w Watykanie.

Nawrócenie doprowadzi do pełnej jedności Henryk Przondziono/Agencja GN Benedykt XVI

Papież przypomniał, że obecnie trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, do którego hasło zaproponowali członkowie różnych Kościołów i wspólnot kościelnych z Jerozolimy. Nadało to szczególny wymiar tegorocznym obchodom, gdyż przywołało pamięć o pierwszym Kościele, który tam właśnie powstał i którego członkowie też zbierali się na wspólnej modlitwie, słuchając nauczania apostołów i wspólnie łamiąc chleb, jak o tym mówi hasło tegorocznego Tygodnia.

"Również w naszych czasach, naznaczonych podziałami, te cztery elementy – wspólnota, nauczanie, łamanie chleba i modlitwa – są filarami, na których winna się zasadzać życie chrześcijan, aby byli oni w dzisiejszym świecie znakiem i narzędziem głębokiej jedności z Bogiem i między ludźmi" – podkreślił Ojciec Święty. Wezwał do powrotu do Chrystusa, gdyż tylko w ten sposób dojdziemy do pełnej, widzialnej jedności między Jego wyznawcami.

Oto polski tekst rozważań papieskich.

Drodzy bracia i siostry!

W tych dniach, od 18 do 25 stycznia, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku ma on jako hasło werset z Dziejów Apostolskich, który w kilku słowach streszcza życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2,42). Bardzo znaczące jest to, że temat ten zaproponowały Kościoły i wspólnoty kościelne z Jerozolimy, zgromadzone w duchu ekumenicznym. Wiemy, jak wiele prób muszą podejmować bracia i siostry z Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Ich posługa jest więc tym cenniejsza, dowartościowana przez świadectwo, które w niektórych przypadkach prowadzi aż do ofiary życia. Dlatego też, przyjmując z radością okazje do rozważań, ofiarowane nam przez wspólnoty żyjące w Jerozolimie, wchodzimy między nie, to zaś staje się dla wszystkich dalszym czynnikiem jedności.
 

Również dzisiaj, aby być w świecie znakiem i narzędziem głębokiej jedności z Bogiem i jedności między ludźmi, my, chrześcijanie, winniśmy opierać swoje życie na tych czterech „filarach”: słuchaniu Słowa Bożego, przekazywanego w żywej Tradycji Kościoła, wspólnocie braterskiej, Eucharystii i modlitwie. Tylko w ten sposób, trwając w mocnej jedności z Chrystusem, Kościół może skutecznie pełnić swoją misję, mimo ograniczeń i braków jego członków, mimo podziałów, którym już apostoł Paweł musiał stawiać czoła we wspólnocie z Koryntu, jak o tym przypomina drugie czytanie biblijne z dzisiejszej niedzieli: „Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1, 10). Apostoł wiedział bowiem, że w chrześcijańskiej wspólnocie Koryntu narodziły się niesnaski i podziały, dlatego z wielką mocą dodaje: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (tamże, 1,13). Mówiąc to, stwierdza, że każdy podział w Kościele jest obrazą Chrystusa a jednocześnie, że zawsze tylko w Nim – jedynej Głowie i Panu – możemy odnaleźć się w jedności, dzięki niewyczerpanej sile Jego łaski.

Oto więc stale aktualne wezwanie dzisiejszej Ewangelii: „Nawróćcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Poważne zaangażowanie się na rzecz nawrócenia się do Chrystusa jest drogą, prowadzącą Kościół, w czasie, który Bóg wybierze, do pełnej jedności widzialnej. Tu, w Rzymie, poza tym, że są obecne różne delegacje ekumeniczne, rozpocznie się jutro spotkanie Komisji ds. dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a starożytnymi Kościołami wschodnimi. Pojutrze zaś zakończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uroczystymi Nieszporami w święto Nawrócenia św. Pawła. Niech nam zawsze towarzyszy na tej drodze Maryja Panna, Matka Kościoła.

Po modlitwie Anioł Pański.

(po polsku) Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiejsza Ewangelia przypomina dwa Jezusowe wezwania: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” oraz: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Niech nawrócenie, naśladowanie Chrystusa i dawanie świadectwa o Jego królestwie nieustannie dokonuje się w naszym życiu! Niech wam Bóg błogosławi!