Prawosławny Światowy Dzień Młodzieży

KAI |

publikacja 14.02.2011 16:26

Po raz pierwszy w Europie odbędzie się Kongres Rosyjskiej Młodzieży Prawosławnej z Diaspory. Spotkanie organizowane przez Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego zaplanowano na 1-8 lipca w Paryżu. Weźmie w nim udział 100-120 delegatów.

Paryż Onlyice / CC 2.0 Paryż
Wieża Eiffla

Kongresowi patronują: patriarcha moskiewski i wszech Rusi Cyryl oraz zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za Granicą, metropolita Hilarion. W liście do Hilariona, patriarcha Cyryl wyraził radość z faktu, że mające długą tradycję spotkanie znajdzie swą kontynuację w sercu Europy.

Paryski kongres będzie 12. z kolei, a zarazem pierwszym od czasu przywrócenia jedności między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (RKP) i Rosyjskim Kościołem Prawosławnym za Granicą w 2006 r. Organizowane od 1973 r. spotkania prawosławnej młodzieży odbywały się dotychczas w USA, Kanadzie, Australii i Ameryce Łacińskiej.

Wraz z organizacją „prawosławnego Światowego Dnia Młodzieży” w Paryżu, stolica Francji staje się dal RKP „punktem odniesienia na Starym Kontynencie” – pisze agencja AsiaNews. Przypomina, że w pobliżu wieży Eiffla powstanie tam wkrótce wielki ośrodek kulturalny i duchowy rosyjskiego prawosławia, obejmujący katedrę seminarium duchowne, bibliotekę i pomieszczenia mieszkalne.