Prawosławni o naturze Kościoła

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 08.03.2011 18:35

Przedstawiciele Kościołów prawosławnych z całego świata debatują nad naturą i misją Kościoła. Na Cyprze trwa tygodniowe spotkanie 40 hierarchów i teologów, które ma wypracować prawosławną odpowiedź na dokument Światowej Rady Kościołów poświęcony temu zagadnieniu.

Prawosławni o naturze Kościoła Roman Koszowski/ Agencja GN Prawosławny monastyr na Cyprze

Obrady otworzył zwierzchnik miejscowej Cerkwi Chryzostom II. Wskazał on na istotne znaczenie omawianego zagadnienia, bo jak stwierdził, „teologia prawosławna jest ze swej istoty eklezjologiczna”. „Chrześcijaństwa nie można pojmować inaczej, niż tylko jako Kościół” – podkreślił.

W spotkaniu uczestniczy też sekretarz generalny ekumenicznej rady, protestancki pastor Olav Fykse Tveit. „Naszym zadaniem – powiedział delegatom Cerkwi – jest potwierdzić, że pragniemy stanowić jedno, aby świat mógł uwierzyć, że sprawiedliwy pokój jest możliwy”.