Ekumeniczny Wielki Post

KAI |

publikacja 10.03.2011 18:44

Kilkuset chrześcijańskich studentów i wykładowców Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku uczestniczyło w ekumenicznej celebracji Środy Popielcowej, zorganizowanej przez prowadzących tamtejsze duszpasterstwo akademickie polskich dominikanów.

Ekumeniczny Wielki Post pdxjasmine / CC 2.0 Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku

Liturgii Słowa, współcelebrowanej przez duszpasterzy wspólnoty luterańskiej i anglikańskiej, przewodniczył franciszkanin o. James Loughran, prezydent Międzyreligijnego i Międzywyznaniowego Instytutu „Graymoor” działającego przy Światowej Radzie Kościołów.

„Dzień pokuty i wezwania do nawrócenia jest właściwym momentem, byśmy zapytali o to, jak odbudowujemy jedność Kościoła i jakie świadectwo składamy jako chrześcijanie w tym najbardziej wielonarodowościowym i wielokulturowym mieście świata” – mówił o. Loughran.

„Znak krzyża nakreślony popiołem na naszych czołach – kontynuował franciszkanin, nawiązując do amerykańskiej tradycji Środy Popielcowej z obrzędem znaczenia czoła mieszanką popiołu i wody – jest wymownym symbolem tego, że to nie naszą ludzką siłą się nawracamy, ale raczej przyjmujemy łaskę skruszonego serca z rąk Tego, który również uczy nas prawdziwej jedności i jedna nas zarówno z Ojcem, jak i z naszymi braćmi i siostrami innych wyznań… Ekumenizmu możemy się nauczyć tylko na kolanach”.

Kaznodzieja zachęcał uczestników liturgii, by pielęgnowali w sobie zapał do zgłębiania tradycji braterskich wspólnot chrześcijańskich i by potrafili czerpać z nich to, co najcenniejsze.

Ekumeniczna Środa Popielcowa nie była pierwszym międzywyznaniowym wydarzeniem zainspirowanym w tym roku przez dominikańskie duszpasterstwo na Columbia University: w Adwencie katolicy, luteranie i anglikanie zorganizowali wspólnie tradycyjną celebrację „Lessons and Carols”, na którą złożyły się biblijne czytania i adwentowe śpiewy, a która stała się jedynym chrześcijańskim akcentem sezonu okołoświątecznego na uniwersytecie, radykalnie odcinającym się od swoich religijnych korzeni. Inną formą międzywyznaniowej działalności katolickiego duszpasterstwa jest cykl wykładów „Wiara i Rozum”, w ramach których raz w miesiącu studenci reprezentujący chrześcijańskie kluby na kampusie mają okazję dyskutować z zaproszonym gościem główne artykuły Credo.

Oryginalnym projektem wielkopostnym jest także seria pasyjnych konferencji, jakie w kolejne niedziele postu wygłaszać będą w duszpasterstwie na Columbii bracia studenci z Dominikańskiego Domu Studiów w Waszyngtonie. Tematyka konferencji to męka Chrystusa jako źródło inspiracji zarówno w życiu wiary, jak i w sztuce (malarstwo, literatura, muzyka).

„Zaangażowanie amerykańskich braci studentów w pracę prowadzoną przez polską wspólnotę jest kolejnym krokiem w stronę wypracowania optymalnego modelu, jakim jest uczenie się od siebie nawzajem i dzielenie się tą wrażliwością i talentami, jakie każda z naszych prowincji wypracowała w swojej wyjątkowej historii” – mówi o projekcie o. Romuald Jędrejko OP, przełożony domu Miłosierdzia Bożego w Nowym Jorku. „Cieszę się, gdy amerykańscy bracia odkrywają, że są u nas jak w domu”.