Rosja: Życzenia od patriarchy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 24.04.2011 18:30

List z wielkanocnymi życzeniami skierował do zwierzchników Kościołów nieprawosławnych patriarcha Cyryl. Wśród adresatów znalazł się także Benedykt XVI

Rosja: Życzenia od patriarchy www.kremlin.ru /commons.wikimedia.org / CC-A 4.0 Patriarcha Cyryl I

W liście patriarchy czytamy: „Nowej godności podarowanej nam przez Zbawiciela nie można oddzielić od odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy powołani do zaniesienia światu Objawienie Prawdy Bożej, słowem i czynem ogłaszając pokój, sprawiedliwość i miłość, świadcząc jednocześnie o przemieniającym nas świetle Zmartwychwstania Chrystusa”. Patriarcha życzył też „radości Zmartwychwstałego Chrystusa, pokoju, dobrego zdrowia i obfitej Pomocy Bożej w wypełnianiu wysokiej posługi”.

Oprócz Benedykta XVI życzenia otrzymali: zwierzchnik Kościoła anglikańskiego abp Rowan Wiliams, katolikos wszystkich Ormian Karekin II, przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec Nicolaus Schneider i inni.