Ekumeniczna modlitwa w Wieczerniku

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 12.06.2011 18:04

W Jerozolimie główne uroczystości Zesłania Ducha Świętego skupiły się wokół kaplicy Wieczernika, kolebki Kościoła. W wigilię Pięćdziesiątnicy o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie oraz o jedność wszystkich chrześcijan prosili uczestnicy ekumenicznej inicjatywy lokalnych Kościołów Ziemi Świętej.

Jerozolima Józef Wolny/Agencja GN Jerozolima
Wieczernik

Uroczystej Eucharystii niedzieli Pięćdziesiątnicy przewodniczył abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy. Miała ona miejsce w benedyktyńskiej świątyni Hagia Sion znajdującej się obok historycznego sanktuarium Zesłania Ducha Świętego.

O godz. 16 do kaplicy Wieczernika przybyli franciszkanie, na czele z o. Kustoszem Ziemi Świętej. Po celebracji uroczystych nieszporów wierni i pielgrzymi mogli nawiedzić niedużą kaplicę wspominającą zstąpienie obiecanego Pocieszyciela na czuwających na modlitwie apostołów wraz z Matką Jezusa. Ekumeniczny charakter miało wigilijne czuwanie w kościele konkatedralnym łacińskiego patriarchatu. W liturgii pierwszych nieszporów niedzieli Zesłania Ducha Świętego wzięli bowiem udział przedstawiciele głównych wspólnot chrześcijańskich. Po raz szósty duchowni i wierni Kościołów Jerozolimy modlili się wspólnie o jedność, pojednanie i pokój na Bliskim Wchodzie.

Modlitwa Kościołów Jerozolimy została zainicjowana w 2005 r. przez grupę duchownych i świeckich, którzy podjęli nocne czuwanie w bazylice Bożego Grobu w intencji pokoju i jedności. Tegoroczna nadzwyczajna modlitwa wszystkich chrześcijan ze względu na wspólna datę celebracji uroczystości paschalnych ma szczególną wymowę. Dzięki transmisjom telewizyjnym, w jerozolimską modlitewną inicjatywę, włączyli się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, w Europie oraz w obu Amerykach.