Migranci, kryzys i ekumenizm

Los migrantów z Afryki Północnej oraz światowy kryzys gospodarczy to jedne z głównych tematów, jakie znalazły się w centrum obrad grupy roboczej Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów.

Ciało to wspiera i ocenia wzajemne relacje ekumeniczne. Aktualnie pracuje nad raportem przed X Zgromadzeniem Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się za dwa lata w Korei. Spotkanie odbyło się na Malcie i trwało niemal tydzień. Ze strony katolickiej przewodniczył mu metropolita Dublina, abp Diarmuid Martin. Na czele delegacji reprezentującej Kościoły niekatolickie stał natomiast prawosławny metropolita Nifon z Rumunii.

Grupa robocza przygotowuje kilka dokumentów dotyczących na przykład życia duchowego, duszpasterstwa młodzieży czy wspólnych chrześcijańskich wartości. Ze względu na miejsce spotkania wiele uwagi poświęcono problemowi migracji. Dla wielu uciekinierów z Afryki północnej Malta jest bowiem stacją przesiadkową do innych krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z posługą miejscowego Kościoła wśród migrantów i podkreślili potrzebę większej współpracy ekumenicznej na tym polu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama