Wrota niebios

Grube mury, ślady starych instalacji grzewczych, przed wejściem rampa… Nowa kaplica cerkiewna powstała przy ul. Lelechowskiej, w miejscu starej kotłowni. Ale prawdziwe cuda znajdują się piętro niżej: w przeciwatomowym schronie.

W prawosławnej kaplicy na Ochocie w soboty i niedziele od maja gromadzi się około stu osób. Po­malowane na niebiesko wnętrze do niedawna służyło za kotłownię, ale władze dzielnicy udostępniły je na potrzeby duszpasterskie.

Ikonostas, dzielący sanktuarium od miejsca przeznaczonego dla wiernych, ozdabiają współczesne ikony. Wśród nich m.in. krzyż ma­lowany ręką zmarłego niedawno prof. Jerzego Nowosielskiego, wypożyczony cerkwi przez kato­licką parafię w Wesołej. Na ścianie kaplicy pw. św. Archimandryty Grzegorza Peradze, gruzińskiego męczennika Auschwitz i profeso­ra Uniwersytetu Warszawskiego, znalazły się też oryginalne pro­jekty witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego przygotowane dla cerkwi w Gródku.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w obecności pra­wosławnego metropolity Warszawy i całej Polski, abp. Sawy, zainaugurowano w tym miejscu działalność Muzeum Ikon, trze­ciej takiej – po Sanoku i Supraślu – placówki w Polsce.

– Udało się zrealizować marzenie wielu osób. Ikona w życiu prawosławnych peł­ni bowiem szczególną rolę: to miej­sce Bożej obecności, które pozwala rozwijać się duchowo i prowadzi ku niebiosom – mówił podczas otwarcia ks. mitrat dr Henryk Paprocki, który sprawuje pieczę nad polskojęzyczną wspólnotą prawosławną w Warszawie.

Otwierając muzeum, metropo­lita Sawa podkreślił, że jest to część powstającego Muzeum Warszaw­skiej Metropolii Prawosławnej. – Mam nadzieję, że wkrótce Mu­zeum Ikon rozrośnie się do dużej placówki. Bo zbiorów i eksponatów w skrzyniach mamy wiele. Ikona to drzwi do nieba – powiedział zwierzchnik Polskiego Autokefa­licznego Kościoła Prawosławnego.

Do czasu, gdy muzeum osią­gnie docelowe rozwiązania w za­kresie bezpieczeństwa ekspozycji, na Ochocie można oglądać głównie ikony współczesne, a także wy­stawy dotyczące budownictwa sakralnego w prawosławiu i eks­pozycje fotograficzne. Ale główna atrakcja Muzeum Ikon znajduje się w podziemiach budynku: dzieła eksponowane są w podziemnych korytarzach.

W długich na 120 metrów piwnicznych zaułkach zwiedzić można również zaaran­żowany gruziński dom z oryginal­nym łóżkiem, kołyską i biurkiem, warsztat ikonopisa, celę mnicha i pracownię witrażową. Chętnie oprowadza po nich pomysłodawca muzeum i jego dyrektor, Michał Bogucki.

Oświetlone jedynie płomykami świec eksponaty stwarzają niezwykłą atmosferę, trudną do osiągnięcia w typowych warunkach muzealnych. Ostatnim pomieszczeniem jest kaplica pa­mięci św. męczennika Grzegorza Peradze.

– Zapraszamy od wtorku do soboty w godz. 12–17, a w nie­dziele – po liturgii o godz. 10, czyli od 12.00 do 15.00 – mówi dyrektor Muzeum Ikon. Placówka mieści się przy ul. Lelechowskiej 5. Grupy należy zgłaszać pod numerem 785 859 585 lub przez e-mail: m.bogucki@poczta.onet.pl.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama