Papież mówi o wychowaniu

Benedykt XVI: wiara w obecność i działanie Ducha Świętego podstawą edukacji chrześcijańskiej.

Na znaczenie wiary w obecność i działanie Ducha Świętego w wypełnianiu obowiązków wychowawczych chrześcijan zwrócił uwagę papież udzielając dziś sakramentu Chrztu św. szesnaściorgu dzieciom w Kaplicy Sykstyńskiej.

Ojciec Święty zaznaczył, że wychowanie, jeśli wypełniane jest we współpracy Bogiem- pierwszym wychowawcą każdego człowieka – staje się wspaniałą misją. Nawiązując do pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza Benedykt XVI podkreślił, że Pan Bóg pragnie nas przestrzec przed usiłowaniem zaspokojenia swego pragnienia ze źródeł fałszywych, gdyż chce nas obdarzyć jedynie dobrem, przede wszystkim samym Sobą i Swoim Słowem. Dobrze wie, że jeśli się od Niego oddalimy znajdziemy się w trudnościach i zatracimy swą ludzką godność. Dlatego zapewnia nas, że jest nieskończonym miłosierdziem i zawsze możemy do Niego powrócić. Zapewnia nas również, że jeśli przyjmiemy Jego Słowo, przyniesie ono w naszym życiu dobre owoce. Czerpanie ze źródeł zbawienia to przed wszystkim Słowo Boże i sakramenty. Osoby dorosłe jako pierwsze powinny karmić się z tych źródeł, aby mogli następnie prowadzić młodszych na drodze ich rozwoju. Papież zaznaczył, że ani rodzice, ani też kapłani nie są źródłem. Są oni raczej jakby kanałem, poprzez który powinna przepływać energia życiowa miłości Boga.

Benedykt XVI nawiązując do słów ewangelii zauważył, że pierwsze i podstawowe wychowanie dokonuje się poprzez świadectwo. Wskazał na przykład św. Jana Chrzciciela i podkreślił, że prawdziwy wychowawca nie wiąże osób ze sobą, nie jest zachłanny. „Chce, żeby syn lub uczeń nauczył się poznania prawdy, i ustanowił z nią osobistą więź. Wychowawca pełni swój obowiązek do końca, dba, by nie zabrakło jego czujnej i wiernej obecności. Jednakże jego celem jest aby wychowywany słuchał głosu prawdy mówiącego w jego sercu i za tym głosem szedł w swym życiu osobistym” - stwierdził papież. Jednocześnie przypomniał, że w wychowaniu do wiary rodzice i rodzice chrzestni nie są sami, gdyż ich świadectwo wspiera swoją mocą Duch Święty. Wiara w Jego obecność i działanie poprzez modlitwę i sakramenty jest dla nich bardzo ważna. To Duch Święty bowiem oświeca umysł, rozpala serce wychowawcy, aby potrafił przekazać poznanie i miłość Boga.

Ojciec Święty zaznaczył, że modlitwa pozwala wychowawcom na pozostawienie miejsca na działanie Boga, powierzenie Jemu swoich dzieci, gdyż On je zna wcześniej i lepiej niż my i doskonale wie, co jest ich prawdziwym dobrem. Jednocześnie modlitwa pozwala nam lepiej wsłuchać się w Boże natchnienia, aby dobrze wykonać to, co do nas należy. Natomiast sakramenty, zwłaszcza Eucharystii i Pokuty pozwalają nam na wypełnianie zadania wychowawczego w jedności z Chrystusem, będąc nieustannie odnawianymi Jego przebaczeniem. „Modlitwa i sakramenty obdarzają nas tym światłem prawdy, dzięki któremu możemy być zarówno czułymi i mocnymi, używającymi delikatności i stanowczości, milczeć i mówić w odpowiednim czasie, upominać i korygować we właściwy sposób” - stwierdził papież.

«« | « | 1 | » | »»