Rosja: zakończenie synodu prawosławnego

W Moskwie zakończył dwudniowe obrady Święty Synod rosyjskiego prawosławia. W trakcie obrad pierwszej wiosenno-letniej sesji Synodu zatwierdzono utworzenie pięciu nowych metropolii, zaakceptowano szereg zmian personalnych w prawosławnych instytucjach naukowych. Zmiany dotknęły również struktury Synodalnego Wydziału ds. Zakonów i innych instytucji patriarszych.

Patriarszej Radzie ds. Ochrony Rodziny i Macierzyństwa nadano status Komisji. Wniesiono poprawki do Statutu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, które muszą uzyskać jeszcze aprobatę Soboru Biskupiego.

Uczestnicy Synodu omówili i podsumowali wizytę w granicach rosyjskiego prawosławia i patriarchy Aleksandrii i całej Afryki Teodora II oraz prawosławnego metropolity Ziem Czeskich i Słowacji Krzysztofa.

Dokonano oceny rezultatów spotkań między przedstawicielami Cerkwi Rosyjskiej i Kościoła rzymskokatolickiego na Litwie. Omówiono również owoce wizyty przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Hilariona Ałfiejewa we Francji. Podsumowano wyniki rozszerzonego posiedzenia Patriarszej Rady ds. Kultury i Kongresu Kościelno-Społecznego ds. Ochrony przed Zagrożeniami Alkoholizmem

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama