Białystok: Cyryl I w największej cerkwi w Polsce

Od odwiedzin cerkwi św. Ducha w Białymstoku rozpoczął 18 sierpnia patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I wizytę w regionie, gdzie żyje najwięcej wyznawców polskiego prawosławia. Cerkiew ta jest największą świątynią prawosławną w Polsce i jedną z największych w Europie.

Przed przyjazdem do cerkwi św. Ducha patriarcha odwiedził sobór katedralny św. Mikołaja, gdzie modlił się przed relikwiami młodocianego męczennika Gabriela Zabłudowskiego. Tę prawosławną katedrę św. Mikołaja odwiedził w 1991 r. Jan Paweł II. 

Wizyta patriarchy odbywa się dokładnie w 30. rocznicę położenia na białostockim Antoniuku kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi. W lutym 1983 roku została erygowana tu nowa parafia pod wezwaniem św. Ducha. 

Poświęcenie cerkwi odbyło się 16 maja 1999 r. Nabożeństwu przewodniczył wówczas metropolita warszawski i całej Polski Sawa, który jako poprzedni ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej był inicjatorem budowy tej świątyni. W konsekracji wziął udział również ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej biskup Jakub, biskup lubelsko-chełmski Abel, biskup bielski Grzegorz, a także biskup grodzieński Artemiusz. 

Cyryl I nie jest pierwszym patriarchą, który odwiedził parafię św. Ducha. 15 października 1998 r. gościł tu ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik całego prawosławia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama