„Czego żąda Pan od ciebie?”

Chrześcijanie z Indii wybrali hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013.

Słowa, zaczerpnięte z Księgi Micheasza: „Czegoż żąda Pan od ciebie?”, będą hasłem najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zaproponowali je chrześcijanie z Indii, inspirując się – jak sami to podkreślili w materiałach informacyjnych – walką dalitów, czyli członków najniższych kast w tym kraju, o swoje prawa.

Tydzień Modlitw obchodzony jest tradycyjnie, od ponad stu lat, w dniach 18-25 stycznia na Półkuli Północnej i w tygodniu, rozpoczynającym się uroczystością Zesłania Ducha Świętego na Półkuli Południowej. W obu terminach gromadzi na spotkaniach modlitewnych, nabożeństwach i innych wydarzeniach wiernych – duchownych i świeckich – różnych Kościołów, wspólnot i wyznań chrześcijańskich. Każdorazowo jest to okazja nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także lepszego poznania się i zbliżenia się do siebie członków różnych tradycji wyznaniowych.

„Poszukiwania jedności widzialnej nie można oddzielać od likwidacji systemu kast i uznania tego wkładu, jaki do dzieła jedności wnoszą najbiedniejsi z biednych” – czytamy w materiałach wprowadzających do przyszłorocznego Tygodnia, przygotowanych przez chrześcijan indyjskich. Materiały te opracowały, jak co roku, Światowa Rada Kościołów (ŚRK) i Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan w czterech językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Tekst, zaproponowany do przyszłorocznych rozważań, pochodzi z 6. rozdziału Księgi Micheasza i po polsku, w wersji Biblii Tysiąclecia, brzmi następująco: „'Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?' Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegóż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?” (Mi 6, 6-8).

Wybrany temat zawiera zachętę do sprawiedliwości i – jak podkreślają chrześcijanie indyjscy w swych materiałach – „pod wieloma względami sytuację ludu Bożego w czasach proroka Micheasza można porównać z tym, czego doświadczają dalitowie w dzisiejszych Indiach”. Oni również stykają się z uciskiem i niesprawiedliwością ze strony tych, którzy chcą im odmawiać ich praw i godności – czytamy we wprowadzeniu do przyszłorocznego Tygodnia.

Wybór hasła oraz przygotowanie materiałów informacyjnych, propozycji nabożeństw i modlitw itd. jest dziełem Chrześcijańskiego Ruchu Studenckiego Indii, Ogólnoindyjskiej Katolickiej Federacji Uniwersyteckiej i Krajowej Rady Kościołów w tym kraju.

Początki nabożeństw o jedność chrześcijan z udziałem wyznawców Chrystusa z różnych Kościołów sięgają 1908 r., ale nie od razu miały one szeroki zasięg i charakter między- i ponadwyznaniowy, jak obecnie. Od 1968 materiały biblijne i liturgiczne na kolejne Tygodnie przygotowują wspólnie Komisja Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Kościół katolicki (za pośrednictwem Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, do 1988 – Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan). Począwszy od 1975 hasła i teksty rozważań proponują chrześcijanie różnych krajów, a ŚRK i Papieska Rada koordynują wspólnie te działania. Hasło i teksty na rok bieżący (2012) zaproponowali chrześcijanie polscy. W 1994 w przygotowania te włączyły się Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej Męskiej i Żeńskiej (YMCA/YWCA).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama