Chcemy dialogu i szanowania praw chrześcijan

„Chcemy dialogu, ale zarazem poszanowania praw chrześcijan w egipskim społeczeństwie. Kościół powinien bardziej rozwijać swój duchowy wymiar, a mniej angażować się w politykę”.

W tych słowach patriarcha Tawadros II ujawnił kierunek, w jakim zamierza poprowadzić prawosławny Kościół koptyjski, którego wczoraj został nowym zwierzchnikiem. Wskazał zarazem, że jego szczególną troskę budzi młodzież i właśnie trosce o jej przyszłość chce poświęcić wiele działań.

Jego wybór na koptyjskiego papieża jest pozytywnie komentowany także przez środowiska islamskie. Rządzące Egiptem Bractwo Muzułmańskie wyraziło nadzieję, że Tawadros II przyczyni się do rozpowszechniania takich wartości, jak sprawiedliwość, wolność i równość. Wielki imam uniwersytetu al-Azhar, prestiżowej uczelni sunnickiego islamu w Kairze, wyraził nadzieję, że wybór Tawadrosa da nowe podwalimy pod budowanie jedności narodowej. W tym kontekście warto przypomnieć, że za deklaracjami często nie idą fakty. Uniwersytet al-Azhar zerwał relacje ze Stolicą Apostolską po tym, jak Benedykt XVI apelował o ochronę koptyjskich chrześcijan w Egipcie. Kraj ten jest szczególnie ważny dla Koptów, ponieważ mimo prześladowań są głównym wyznaniem chrześcijańskim w Egipcie.

Komentatorzy zwracają uwagę, że realia, w jakich przyjdzie działać nowemu patriarsze, nie są łatwe. Koptowie mieszkają głównie na Bliskim Wschodzie (są najbardziej liczną mniejszością chrześcijańską w tym regionie), gdzie często są dyskryminowani czy wręcz prześladowani przez wyznawców islamu. W Egipcie wciąż podejmowane są przez muzułmańskich salafitów próby wprowadzenia islamskiego prawa szariatu. „Kościół na to nigdy się nie zgodzi” – podkreśla nowy patriarcha, wskazując jednocześnie, że trzeba też rozwiązać kwestie znacznych ograniczeń, na jakie napotykają chrześcijanie, gdy chodzi o wznoszenie i remont kościołów. „W wielu wypadkach na pozwolenie budowy nowej świątyni czekaliśmy 40 lat – podkreśla Tawadros II. – Chciałbym się tu zapytać, w jaki sposób wzniesienie kościoła zagraża państwu egipskiemu”. Zwierzchnik prawosławnych Koptów zauważa jednocześnie, że w ostatnich dziesięcioleciach Kościół musiał przyjąć na siebie także rolę polityczną dlatego, by bronić swych wyznawców przed prześladowaniami, jakich boleśnie doznawali za rządów prezydenta Mubaraka.

Intronizacja nowego patriarchy Aleksandrii i całej Afryki odbędzie się 18 listopada w katedrze św. Marka w Kairze. Zapowiedzieli w niej swój udział zwierzchnicy Bractwa Muzułmańskiego oraz prezydent Mohammed Morsi.

«« | « | 1 | » | »»