Wybór patriarchy pod znakiem zapytania

Pełniący obowiązki bułgarskiego patriarchy metropolita warneński Cyryl wyraził wątpliwość, czy wybór zwierzchnika bułgarskiej Cerkwi prawosławnej będzie zgodny z prawem.

W liście do członków Świętego Synodu metropolita Cyryl proponuje zwołanie w piątek nadzwyczajnego posiedzenia tego gremium i zasięgnięcie opinii prawników, czy wyznaczenie trzech kandydatów na patriarchę nie da w przyszłości podstaw do zakwestionowania legalności tego wyboru.

W ubiegłą sobotę wyboru kandydatów dokonało 13 członków Świętego Synodu. Zgodnie z przejętymi przez nich zasadami kandydaci powinni byli otrzymać co najmniej 10 głosów. Synod jest wprawdzie 15-osobowy, ale w posiedzeniu uczestniczyło 13 osób, gdyż w listopadzie ub.r. zmarł 98-letni patriarcha Maksym, a metropolita bułgarskiego Kościoła prawosławnego w Europie Środkowej i Zachodniej Symeon był nieobecny z powodu choroby.

W pierwszej turze 10 głosów otrzymał tylko metropolita Starej Zagory Galakcjon. Po 24 turach doszło do impasu, gdyż dwóch metropolitów - Gabriel i Neofit - zebrało po 9 głosów. Wtedy doszło do kompromisu - rzecznik Świętego Synodu metropolita Józef przekonał pozostałych członków, że kworum w istocie wynosi 9,3, a to bliżej dziewięciu głosów.

Gdyby nie doszło do kompromisu, należałoby odwołać wyznaczony na 24 lutego sobór.

Wybór ten jednak jako sprzeczny z regulaminem bułgarskiej Cerkwi prawosławnej zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego pozarządowa organizacja Przyjaciele Prawosławia. Ma do tego prawo, gdyż w soborze, który dokona wyboru patriarchy, uczestniczą także jej członkowie. 148-osobowy sobór składa się z osób duchownych i świeckich.

Zdaniem metropolity Cyryla "sposób, w jaki dokonano wyboru trzech kandydatów, nie był zgodny z regulaminem cerkiewnym".

Prawnicy, którzy zajęli stanowisko w tej sprawie, różnią się opiniami. Według części z nich skarga do sądu powinna wstrzymać wybór i sobór należy odłożyć. Inni, powołujący się na oficjalne stanowisko Świętego Synodu opublikowane na jego stronie internetowej, nie widzą przeszkód, by sobór odbył się w najbliższą niedzielę.

«« | « | 1 | » | »»