Wschodnio-zachodnie obchody chrztu Rusi

W katedrze gnieźnieńskiej odprawiono Boską Liturgię z okazji 1025. rocznicy Chrztu Rusi Kijowskiej.

Z udziałem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka i pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka – greckokatolickiego biskupa wrocławsko-gdańskiego, sprawowana była 26 maja w katedrze gnieźnieńskiej Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Okazją do wspólnej modlitwy u grobu św. Wojciecha była 1025. rocznica Chrztu Rusi Kijowskiej.

„Jesteśmy świadkami historycznej uroczystości. Po raz pierwszy przy grobie św. Wojciecha modli się wspólnota greckokatolicka. To wydarzenie odbywa się w historycznym czasie. Kościół w Polsce przygotowuje się do 1050. rocznicy Chrztu Polski, który według niektórych mógł się odbyć właśnie tutaj, w Gnieźnie. Kościół greckokatolicki z kolei obchodzi 1025. rocznicę Chrztu Rusi Kijowskiej. Skutki tych wydarzeń miały decydujące znaczenia w historii obu narodów” – mówił bp Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Jak podkreślił, w X wieku przyjęcie chrztu nobilitowało narody, umożliwiało im rozwój kulturalny i moralny, a także usposabiało do zjednoczenia. W tamtym czasie przynależność do Chrystusowego Kościoła wyznaczała linię podziału Europy. Dziś jest inaczej. Dziś Europa podzielona jest nie tylko politycznie i gospodarczo, ale także duchowo, na tych, którzy pozostają wierni wartościom chrześcijańskim i tych, którzy się im sprzeciwiają.

„Przeżywając rocznicę Chrztu Polski, Chrztu Rusi Kijowskiej (dziś Ukrainy) warto zapytać, jak mamy świętować? Czy tylko wspominać to, co się zdarzyło przed ponad tysiącleciem, czy może czegoś się z tego nauczyć? W życiu naszych narodów w połowie i u schyłku X wieku chrzest zmienił bardzo wiele. A dziś? Co rocznice tamtych wydarzeń mogą zmienić w naszym życiu, w życiu naszych społeczeństw, w życiu Europy?” – pytał bp Juszczak zachęcając do refleksji nad chrześcijańskim świadectwem u progu trzeciego tysiąclecia.

W katedrze gnieźnieńskiej wspólnie z wiernymi obrządku bizantyjsko-ukraińskiego modlili się kanonicy Kapituły Prymasowskiej, klerycy seminarium duchownego w Gnieźnie i seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą i mieszkańcy Gniezna. Obecny był także Vladyslav Kanevsky – radca Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Witold Horowski - Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dziękując wszystkim za obecność i wspólną modlitwę Prymas Polski podkreślił, że z cała pewnością zapisze się ona w historii Bazyliki Prymasowskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Bp Juszczak z kolei podziękował metropolicie gnieźnieńskiemu za umożliwienie i udział w celebracji w szczególnym miejscu, jakim jest katedra gnieźnieńska.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama