Intronizacja patriarchy Ormian

Nowy patriarcha Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Jerozolimie Nourhan Manougian oficjalnie zainaugurował swoją posługę. Intronizacja odbyła się 4 czerwca w katedrze patriarszej św. Jakuba.

Uroczysta liturgia intronizacji 97. ormiańskiego patriarchy Jerozolimy rozpoczęła się modlitwą w bocznej kaplicy katedry, gdzie tradycja czci miejsce ścięcia św. Jakuba, pierwszego biskupa miasta. Nowemu zwierzchnikowi Ormian Ziemi Świętej i Jordanii specjalne błogosławieństwo przesłał Jego Świątobliwość Karekin II, najwyższy patriarcha i katolikos wszystkich Ormian.

Podczas ceremonii intronizacji patriarcha Nourhan Manougian otrzymał pastorał symbolizujący przejęcie posługi pasterskiej i zasiadł na tronie biskupim zwanym tronem św. Jakuba. W liturgii wzięli udział hierarchowie siostrzanych Kościołów, przedstawiciele władz palestyńskich i izraelskich oraz członkowie korpusu dyplomatycznego.

W przemówieniu skierowanym do zgromadzonych patriarcha Nourhan polecił swoją posługę Bogu przez pośrednictwo św. Jakuba. Dziękując za wyrazy ekumenicznego braterstwa podkreślił, że celem jego posługi „będzie budowanie jedności oraz promowanie dialogu na rzecz pokoju i sprawiedliwości”.

Jurysdykcja patriarchatu ormiańskiego obejmuje wspólnoty w Izraelu, w Autonomii Palestyńskiej i w Jordanii. Patriarcha Nourhan jest zwierzchnikiem około 10 tys. wiernych Kościoła ormiańskiego, z których 2 tys. żyje w Ziemi Świętej.

Ormianie wraz z patriarchatem grecko-prawosławnym i z franciszkanami z Kustodii Ziemi Świętej, reprezentującymi Kościół katolicki, są odpowiedzialni za Grotę Bożego Narodzenia w Betlejem i za bazylikę Zmartwychwstania w Jerozolimie. Wraz ze wspólnotą prawosławną są też stróżami Grobu Matki Bożej w Dolinie Cedronu przy Grocie Getsemani.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama