O pokój w Egipcie

Bp Dec apeluje o modlitwę w intencji pokoju w Egipcie i o obronę chrześcijan tam mieszkających.

Biskup świdnicki Ignacy Dec zwrócił się z apelem do wiernych i władz w związku z konfliktem w Egipcie. "Wzywam wiernych diecezji świdnickiej oraz ludzi dobrej woli, by modlili się o pokój, żeby wysiłki na rzecz pojednania wzięły górę nad podziałami i urazami - czytamy w apelu. - Pragnę prosić polski Rząd, Parlament, wszystkich przywódców politycznych do obrony chrześcijan mieszkających w Egipcie".

Publikujemy treść apelu:

"Z głębokim niepokojem obserwujemy dramatyczne i nasilające się epizody przemocy wobec chrześcijan w Egipcie. Konflikt ten przyniósł już setki ofiar, spalono kilkadziesiąt świątyń chrześcijańskich. Wzywam wiernych diecezji świdnickiej oraz ludzi dobrej woli, by modlili się o pokój, żeby wysiłki na rzecz pojednania wzięły górę nad podziałami i urazami. Wznieśmy nasze modlitwy, by jak najprędzej przywrócono pokój i we właściwy sposób odpowiedziano na słuszne aspiracje obywateli, przy poszanowaniu ich nienaruszalnej godności.

Pragnę prosić polski Rząd, Parlament, wszystkich przywódców politycznych do obrony chrześcijan mieszkających w Egipcie, którzy coraz częściej padają ofiarą chrystianofobii. 

Wyrażam swoją łączność i solidarność z Patriarchą Teodorem II i wiernymi Kościoła koptyjskiego, którzy najbardziej doświadczają mowy nienawiści. Kościół koptyjski jest mocnym i znaczącym obrońcą wiary chrześcijańskiej. Zdajemy sobie sprawę, że status Egiptu w dziejach chrześcijaństwa jest wyjątkowy, to przecież Egipt dał schronienie Świętej Rodzinie po jej ucieczce z Judei przed prześladowaniem Heroda. Od zarania chrześcijaństwa Kościół koptyjski odgrywał też centralną rolę w teologii chrześcijańskiej, powstało w nim wiele tekstów, które stanowią niezwykle ważne zasoby świętej teologii. 

Jako biskup Kościoła rzymskokatolickiego zawierzam w modlitwie do naszego Pana Kościół cierpiący w Egipcie, prosząc o dar pokoju oraz o siłę w cierpieniach dla chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli".

W wielu kościołach diecezji świdnickiej wierni modlą się o przywrócenie pokoju w Egipcie.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama