Apel w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej

Apelem o pokój i pojednanie narodowe w Republice Środkowoafrykańskiej zakończyło się w Rzymie spotkanie poświęcone dramatycznej sytuacji w tym kraju.

Zorganizowała je Wspólnota św. Idziego. Uczestniczący w nim przedstawiciele rządu Republiki Środkowoafrykańskiej, Tymczasowej Rady Narodowej, jak też reprezentanci organizacji społecznych, związkowych i wyznaniowych wzywają do podjęcia usilnych wysiłków, by razem przejść przez bardzo trudny moment niestabilności politycznej i kryzysu ekonomicznego, w którym znajduje się państwo. Podkreślono m.in., że panująca w kraju przemoc ogniskuje się m.in. na kościołach i miejscach kultu.

„Apel z Rzymu”, wystosowany przez uczestników tej pięciodniowej konferencji, potwierdził zaangażowanie Wspólnoty św. Idziego na rzecz pojednania w tym kraju i przełamania istniejącego kryzysu. W tekście przesłania znajdujemy m.in. wezwanie skierowane do sił politycznych i społecznych, a także mediów, o przeciwstawienie się przemocy, nienawiści etnicznej, regionalnej czy religijnej, by życie polityczne prowadzić z respektowaniem wolności słowa i wzajemnym szacunkiem. Apel zawiera także wezwanie do wspólnoty międzynarodowej, by wsparła działające tymczasowo instytucje Republiki Środkowoafrykańskiej w działaniach na rzecz pokoju i pojednania w kraju.

«« | « | 1 | » | »»