Religie razem dla pokoju

Pod hasłem „Odwaga nadziei: religie i kultury w dialogu” rozpoczyna się dzisiaj w Rzymie doroczne międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju. Będzie to już 27. wydarzenie tego rodzaju, organizowane od początku przez rzymską Wspólnotę św. Idziego w duchu historycznego spotkania międzyreligijnego w Asyżu w 1986.

Po raz czwarty jego miejscem jest stolica Włoch. Bierze w nim udział o. 400 przywódców i przedstawicieli różnych religii, polityków, ludzi kultury i nauki z ponad 60 krajów. W centrum obrad, które potrwają do 1 października, znajdzie się między innymi aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Syrię i Egipt.

„Odwaga nadziei oznacza także nieustanną modlitwę o pokój w Syrii. I właśnie modlitwa będzie wyznaczała rytm naszego spotkania - powiedział kierujący Wspólnotą św. Idziego Marco Impagliazzo. – Ważne jest, że wezmą w nim udział przedstawiciele wspólnot Bliskiego Wschodu. Przybyli katoliccy i prawosławni biskupi z Syrii, Libanu i Egiptu, a także przedstawicieli tamtejszych władz społeczno-politycznych. Chcemy zastanowić się nad tym, jak wspólnie budować pokojową przyszłość po zakończeniu trwającego konfliktu. W tym kontekście ważny jest m.in. temat pokojowego współistnienia i poszanowania mniejszości. Jesteśmy przekonani, że poszanowanie mniejszości chrześcijańskich w Syrii musi stać się jednym z fundamentalnych punktów rozmów pokojowych” - zaznaczył Impagliazzo.

Jak zwykle program zgromadzenia obejmie liczne dyskusje, konferencje, wydarzenia kulturalne i religijne oraz spotkania modlitewne.

Organizatorzy spotkania podkreślają, że ponad 25-letnie doświadczenie „drogi w duchu Asyżu” pokazało, jak siła duchowa tworzy prawdziwy pokój. Zwrócili przy tym uwagę, że religie zmieniają człowieka od środka, wzbudzając w nim postawę pokojową. A nawiązując do hasła tegorocznego wydarzenia wyjaśniają, że „dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej trzeba potwierdzać z odwagą nadziei drogę dialogu jako wskazówkę dla przyszłości, którą wszyscy mogą przeżyć”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Bazylice św. Pawła za Murami pod przewodnictwem wikariusza papieskiego dla diecezji rzymskiej kard. Agostino Vallini. Po południu jej uczestnicy rozpoczną obrady w rzymskim Audytorium „Conciliazione” (Pojednanie), po czym na 3 dużych sesjach w dwóch następnych dniach omawiany będzie bardzo szeroki krąg zagadnień polityczno-społecznych. Będą to takie tematy jak np. Bóg jest miłosierdziem, kryzys na Bliskim Wschodzie, siła pojednania w Afryce, pokój na wszystkich ziemiach w 50 lat po „Pacem in terris”, terroryzm religijny, rola religii w Azji, przyszłość Ameryki Łacińskiej, imigracje, formacja dla pokoju, roli ludzi w starszym wieku, braterstwo chrześcijańskie a jedność świata, męczeństwo w naszych czasach itp.

Po spotkaniach modlitewnych różnych wyznań i religii – zgodnie z wypracowanym już wieloletnim zwyczajem – nastąpi uroczystość końcowa, podczas której zostanie odczytany Apel Pokojowy.

Rzymska Wspólnota św. Idziego powstała w 1968 na terenie kościoła pod wezwaniem tego świętego (stąd jej nazwa). Od początku stawia sobie za zadanie pomaganie biednym i potrzebującym, a zarazem stałą formację duchową swych członków. Obecnie liczy ok. 70 tys. członków w ponad 70 krajach, w tym także w Polsce.

Po pamiętnym międzyreligijnym i międzynarodowym spotkaniu modlitewnym w intencji pokoju, zwołanym do Asyżu 27 października 1986 przez bł. Jana Pawła II w latach 1987 i 1988 Wspólnota zorganizowała dwa podobne spotkania w Rzymie. Na przełomie sierpnia i września 1989 – w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej – odbyło się ono w Warszawie, po raz pierwszy poza Wiecznym Miastem i Włochami. Odtąd spotkania te odbywają się co roku w innym mieście i kraju, łącznie uczestników tych zgromadzeń gościły dotychczas 23 miasta w 12 krajach, m.in. Warszawa (1989) i Kraków (2009).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama