Przesłanie końcowe X Zgromadzenia Ogólnego ŚRK

„Dołącz do pielgrzymki sprawiedliwości i pokoju” – to temat przesłania, które wystosowano dziś na zakończenie Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Spotkanie odbywało się w Pusan w Korei Południowej. Uczestniczyło w nim ponad 3 tys. osób, delegatów 345 Kościołów członkowskich. Była też liczna delegacja Kościoła katolickiego, który nie jest członkiem Rady.

W przesłaniu końcowym ani słowem nie wspomina się o przezwyciężaniu podziałów między chrześcijanami czy dążeniu do zjednoczenia Kościoła. Dokument w całości poświęcony jest potrzebie zaangażowania chrześcijan w zaprowadzanie sprawiedliwości i pokoju. „Jakże niezbędna jest sprawiedliwość dla pokoju, pojednanie dla uzdrowienia, przemiana serca dla przemiany świata w jedną całość” – piszą ekumeniczni delegaci.

Światowa Rada Kościołów przypomina też o ekologicznych obowiązkach chrześcijan. „Bóg nasz Stwórca jest źródłem wszelkiego życia. Szukając łaski Boga jesteśmy wezwani, by w naszej różnorodności być sługami Bożego Stworzenia. Jest to wizja nowego nieba i nowej ziemi, gdzie Chrystus będzie «wszystkim we wszystkich»”.

 

«« | « | 1 | » | »»