Religie o miłosierdziu Bożym

Na temat tego jak wyznawcy wielkich religii monoteistycznych ukazują Boga Miłosiernego i jak wygląda ich praktykowanie miłosierdzia w relacjach międzyludzkich mówili w Krakowie przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i mariawickiego oraz religii: judaizmu, islamu i buddyzmu.

Konferencja pt. „Miłosierdzie Boże – miłosierdzie ludzkie” zorganizował 19 listopada Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego i Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. W trakcie spotkania ks. dr mitrat Jerzy Tofiluk z Kościoła prawosławnego mówił o miłosierdziu Bożym w tekstach liturgicznych „Triodionu postnego”.

Powiedział, że wynika z nich, iż Bóg zawsze jest miłosierny, ale człowiek może to miłosierdzie odrzucić. Wyjaśniał, że z jednej strony Kościół naucza, że Bóg jest miłosierny a z drugiej także, że jest sprawiedliwy. „Człowiek nie może upadać bez końca. Sprawiedliwość i miłosierdzie uzupełniają się, nie mogą istnieć osobno” - podkreślił ks. Tofiluk.

Z kolei dr Joanna Kluczyńska, przedstawicielka Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego mówiła na temat miłosierdzia i dobroczynności w perspektywie ewangelickiej. Wyjaśniała, że u podstaw rozumienia pojęcia Boga i człowieka leży miłość.

„Bóg umiłował świat dla ratowania człowieka. Pierwotna była miłość Boga do człowieka. Zaś miłowanie Boga, szukanie Go jest wtórne” - zaznaczyła dr Kluczyńska. I dodała, że wiara czynna w miłości stanowi kwintesencję ewangelickiego pojmowania relacji Bóg – człowiek. „Wiara nie jest sprawą prywatną. Ważna jest odpowiedzialność człowieka za jego czyny przed Bogiem i drugim człowiekiem” - podkreśliła prelegentka.

Podczas wydarzenia rozmawiano także m.in. na temat miłosierdzia w judaizmie, islamie i buddyzmie.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli zobaczyć film „Child 31”, opowiadający o projekcie międzynarodowego ruchu Mary's Meals, dzięki któremu pomocą żywnościowo – edukacyjną jest objęte ok. 650 tys. dzieci z najuboższych regionów świata.

Konferencja odbyła się w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

«« | « | 1 | » | »»