Abp Hilarion: Połączmy wysiłki broniąc wartości

Powinniśmy połączyć nasze wysiłki dla ochrony tradycyjnych wartości: chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa a także ochrony prześladowanych chrześcijan – apelował podczas polsko-rosyjskiej konferencji abp Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

 Prawosławny hierarcha wygłosił dziś w Warszawie wykład nt. przyszłości chrześcijaństwa w Europie.

Ważnym kierunkiem wspólnych prac jest też – zdaniem metropolity Hilariona – wspólna obrona chrześcijan, którzy są obecnie niesprawiedliwie traktowani w różnych częściach świata. – Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną wspólnotą na planecie – stwierdził prawosławny hierarcha. Dodał, że obecnie prześladowanych jest ok. 100 milionów chrześcijan, a co roku 100 tys. chrześcijan umiera za wiarę. Przytoczył też dane Konferencji Episkopatów Europy, z których wynika, że ok. 75 proc. wszystkich prześladowań dotyka chrześcijan.

- Nasze Kościoły powinny podjąć skuteczne kroki, by temat prześladowań chrześcijan nie milknął w przestrzeni informacyjnej – powiedział podczas polsko-rosyjskiej konferencji w Warszawie abp Hilarion. Jego zdaniem, „musimy współdziałać z przywódcami politycznymi i religijnymi zarówno w Europie, jak i w krajach, gdzie ma miejsce prześladowanie” – Trzeba angażować do tej pracy organizacje społeczne, przedstawicieli kręgów biznesowych, wszystkich nieobojętnych ludzi – apelował prawosławny metropolita wołokołamski.

Prawosławny hierarcha wyraził przekonanie, że trzeba kontynuować rozwijanie tradycyjnych dziedzin współpracy jak dobroczynność, pośrednictwo w zakresie pokojowego uregulowania konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych oraz brać udział w dialogu międzynarodowym.

- Jak nasze Kościoły odpowiedzą na te wyzwania? Będzie to zależało od skonsolidowanych wysiłków, które podejmiemy na rzecz chronienia prawa chrześcijan, by żyli zgodnie ze swoją wiarą i mogli wychowywać swoje dzieci w tradycji chrześcijańskiej. W tym wspólnym oporze wobec destrukcyjnych tendencji współczesności tkwi potężny potencjał dla współpracy rosyjskiego Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego w Polsce – zaznaczył.

Abp Hilarion wyraził też nadzieję, że konferencja w Warszawie będzie kolejnym krokiem we wspólnym działaniu zarówno w dziedzinie ochrony tradycyjnych wartości, jak i symboli chrześcijańskich jak również w sferze wspierania chrześcijan, którzy teraz są doświadczeni – „ogniem i mieczem”.

Zdaniem metropolity Hilariona, ubiegłoroczne Wspólne Przesłanie do narodów Polski i Rosji nadało nowe znaczenie relacjom rosyjsko-polskim. Stał się pierwszym i ważnym krokiem w odbudowie wzajemnego zaufania.

«« | « | 1 | » | »»