Ekumenizm to proces duchowy

Trzeba, aby nasze świadectwo skoncentrowało się na tym, co stanowi centrum naszej wiary, na głoszeniu miłości Boga, która ukazała się w Chrystusie, Jego Synu - powiedział papież przyjmując dziś delegację ekumeniczną z Finlandii. Od ponad 25 lat przybywa ona do Rzymu, by w Wiecznym Mieście oddać hołd św. Henrykowi, patronowi Finlandii.

Ojciec Święty zauważył, że obecnie zarówno na drodze ekumenizmu jak i w relacjach między chrześcijanami przeżywany znaczące zmiany spowodowane przede wszystkim laicyzacją społeczeństwa, w którym żyją ludzie wierzący. Zaznaczył, że właśnie z tego powodu "trzeba, aby nasze świadectwo skoncentrowało się na tym, co stanowi centrum naszej wiary, na głoszeniu miłości Boga, która ukazała się w Chrystusie, Jego Synu".

Papież wskazał, że znajdujemy tu przestrzeń, by wzrastać w komunii i jedności oraz krzewić ekumenizm duchowy, rodzący się z Chrystusowego przykazania miłości. "Ekumenizm jest w istocie procesem duchowym, dokonującym się w wiernym posłuszeństwie Ojcu, wypełniając wolę Chrystusa, pod kierunkiem Ducha Świętego" - stwierdził papież Franciszek.

W skład delegacji, którą przyjął Ojciec Święty weszli zwierzchnik Fińskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego abp Kari Mäkinen, katolicki biskup Helsinek, Teemu Sippo oraz prawosławny arcybiskup Karelii i całej Finlandii, Leo (Makkonen). W niedzielę, 19 stycznia, gdy obchodzone jest wspomnienia św. Henryka wezmą oni udział w nabożeństwie ekumenicznym, które odbędzie się w bazylice Santa Maria sopra Minerva, koło rzymskiego Panteonu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama