Anglikanie wobec homo-związków

Kościół Anglii zakazuje swoim duchownym zawierania tzw. "małżeństw" z partnerami tej samej płci. "Natomiast świeccy, którzy zawarli związki homoseksualne są mile widziani we wspólnotach kościelnych" - czytamy w opublikowanych właśnie wytycznych dla duszpasterzy podpisanych przez anglikańskich biskupów Anglii i Walii.

Opublikowano je w związku z nowym brytyjskim prawem zezwalającym na zawieranie tzw. związków małżeńskich przez osoby tej samej płci, które wchodzi w życie 13 marca br.

"Pary homoseksualne są mile widziane we wspólnotach kościelnych i nie będą one kwestionowane ze względu na swój styl życia" - stwierdza się w wytycznych. Natomiast nie dotyczy to duchowieństwa: "Zawarcie małżeństwa z osobą tej samej płci byłoby istotnym odstępstwem od doktryny Kościoła Anglii. Jeżeli ktoś tego dokona, nie może być wyświęcony na diakona, księdza lub biskupa. Należy to do zadań duchowieństwa, aby własnym życiem świadczyli o nauce Kościoła."

W dokumencie biskupi wskazują na długą tradycję Kościoła anglikańskiego kierującego się tolerancją wobec odmiennych opinii i unikania ostrych rozgraniczeń. Równocześnie wykluczają jednak możliwość udzielania błogosławieństwa parom tej samej płci.

«« | « | 1 | » | »»