Przyszłość dialogu ekumenicznego

List prymasa Wspólnoty Anglikańskiej i komentarze po decyzji o udzielanie święceń biskupich kobietom.

Przyszłość dialogu ekumenicznego   Ellif / CC-SA 3.0 Abp Justin Welby Powody decyzji Synodu Generalnego Kościoła anglikańskiego w Anglii, który pozwolił na udzielanie święceń biskupich kobietom, w specjalnym liście wyjaśnia abp Justin Welby. Skierował go głównie do tych wspólnot wyznaniowych, z którymi prowadzony jest dialog ekumeniczny.

Prymas Wspólnoty Anglikańskiej przyznaje, że jest świadomy, iż ta decyzja rodzi wewnątrz jego Kościoła dwojakie reakcje. Z jednej strony wywołała radość, zwłaszcza wyświęconych na kapłanki kobiet, że zostało potwierdzone ich miejsce i posługa dla wspólnoty. Z drugiej strony jest to przyczyną rozczarowania i rosnących obaw innych.

Podobnie jest w postrzeganiu tej decyzji przez niektóre Kościoły chrześcijańskie, zwłaszcza katolików i prawosławnych. Mimo to „Kościół anglikański będzie kontynuował wysiłki, by uczynić jeszcze bardziej widoczną naszą jedność z tymi, którzy pozostają z nami w komunii, a także szukać głębszej jedności z tymi, z którymi w komunii nie pozostajemy” – czytamy w dokumencie.

Abp Welby zauważa, że niektóre Kościoły znajdą w ostatniej decyzji anglikanów kolejną przeszkodę na drodze ku pełnej jedności. Stara się jednak przede wszystkim wskazać elementy jego zdaniem pozytywne. „Mimo wszytko tak wiele nas łączy. I będę się modlił, by te więzy przyjaźni nadal się umacniały i by wzajemne zrozumienie naszych tradycji wciąż wzrastało” – napisał arcybiskup Canterbury. Dodaje on, że wciąż pozostaje tak wiele obszarów, w których można wspólnie dawać świadectwo Ewangelii. Są to miejsca na świecie, gdzie trwają konflikty, problem skrajnego ubóstwa, bezrobocie czy kwestia imigrantów. „Potrzebujemy siebie nawzajem, bo razem, jako Kościoły umocnione działaniem Ducha Świętego, mamy zadanie głosić dobrą nowinę o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, a także dążyć do bliższej przyjaźni i większej jedności” – napisał abp Welby.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama