Luteranie i kalwini chcą zacieśnić współpracę

Gotowość zacieśnienia współpracy w zakresie świadectwa wiary, wspólnoty, posługi potrzebującym i głoszenia Słowa Bożego z modlitwą zadeklarowały w sobotę w przesłaniu synody Kościołów luterańskiego i kalwińskiego w Polsce, które obradowały wspólnie w Cieszynie.

Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska podkreśliła, że wspólne przesłanie zostało ogłoszone w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji, który przypada 31 października 2017 r. Jego obchody obie protestanckie społeczności inaugurują już w tym roku.

Przedstawiciele dwóch Kościołów ewangelickich w Polsce chcą, aby najbliższy rok "był czasem urzeczywistniania prawdy o Kościele stale reformującym się według Słowa Bożego, który odpowiedzialnie reaguje na wyzwania współczesności i nieustannie niesie światu poselstwo Ewangelii". "Mamy nadzieję, że stanie się on też znaczącym impulsem ekumenicznym w życiu chrześcijan. Patrząc zarówno na wspólne dziedzictwo, jak i różne drogi, którymi szliśmy w przeszłości, będziemy mogli coraz wyraźniej podkreślać konieczność wspólnego świadectwa w duchu pojednanej różnorodności" - głosi przesłanie ogłoszone w Cieszynie.

Synodałowie przyznali, że oba Kościoły nie zawsze potrafiły "rozpoznawać znaki czasu i szukać dróg do jedności Kościoła". W dokumencie znalazły się jednak przykłady wspólnego działania, m.in. Ugoda Sandomierska, którą nazwali "próbą poszukiwania jedności". Ugoda została zawarta w 1570 r. między wyznaniami reformowanymi w celu zaprzestania walk między sobą i wspólnej obrony przez kontrreformacją.

W przesłaniu obradujący w Cieszynie członkowie dwóch ewangelickich Kościołów w Polsce podkreślili wzajemną współpracę w dziedzinie działań charytatywnych i ewangelizacyjnych, wspólne kształcenie duchownych oraz używanie jednego "Śpiewnika ewangelickiego" podczas nabożeństw. "Ważnym osiągnięciem było dla nas podpisanie w roku 2012 porozumienia, na mocy którego wierni jednego Kościoła mogą należeć do parafii drugiego, zachowując swoją tożsamość konfesyjną" - zapisano w przesłaniu.

Synod Kościoła jest najwyższą władzą zarówno u luteran, jak i kalwinów. Oba zebrały się w Cieszynie na swoich sesjach, podczas których zajmują się sprawami wewnętrznymi. Zbliżający się jubileusz Reformacji stał się jednak okazją, by oba synody spotkały się.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Liczy ok. 70 tys. wiernych. Składa się z sześciu diecezji i liczy 134 parafie. Najliczniejsza grupa luteran mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Reformacja dotarła tu wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 r. Diecezja cieszyńska zrzesza ok. 38 tys. wiernych. Na świecie jest ok. 74 mln luteran.

Kościół Ewangelicko-Reformowany należy do rodziny Kościołów kalwińskich, które wywodzą się z reformacji dokonanej w Szwajcarii. W Polsce mieszka ponad 3,5 tys. wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama