Lekarstwem jest krzyż

Bóg miłuje innego człowieka tak samo, jak mnie. Kto tego nie rozumie, nie zrozumie i pojednania.

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznych modlitw są słowa „Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas”.

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, celebrowano Eucharystię ekumeniczną, podczas której homilię  wygłosił bp Rudolf Bażanowski, biskup diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

- W tych dniach nasze modlitwy wznoszone do Boga jednoczą się z modlitwami wszystkich wyznawców Chrystusa. Jedność chrześcijan jest pragnieniem Boga. Do nas należy modlitwa w tej intencji - mówił proboszcz ks. Andrzej Lesiński.

„Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas…” tak zaczynają się słowa z 2 Listu Koryntian, 5, 14-20, a kończą: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”.

- Te słowa zostały wybrane przez chrześcijan z Niemiec. Chcieli oni  zaakcentować, że najważniejszy jest Jezus Chrystus i jego dzieło pojednania - mówił bp Bażanowski.
Podkreślał, że najważniejszym  kryterium przynależności do Kościoła Chrystusowego jest wiara i przynależność do Jezusa, a Jego śmierć i zmartwychwstanie są fundamentem życia. - Bóg właśnie w Chrystusie pojednał z Sobą świat. Zapytajmy, w jaki sposób przejawia się w naszym życiu bycie nowym stworzeniem, chrześcijaninem - mówił.

Wskazywał na zaufanie, więź i przylgnięcie sercem do Chrystusa, na wiarę i miłość, czyli na „życie z Jezusem i wsłuchiwanie się w Jego słowo”.  Przypominał, że właśnie z wiary wypływa prawość i nadzieja, a te uświadamiają, że pojednanie jest darem Boga dla całego stworzenia. - Czy my jesteśmy gotowi do głoszenia pojednania słowem i czynem? - dopytywał.

- Bóg jest miłością. Ale to oznacza, że On miłuje nie tylko mnie ale i mojego sąsiada, który nie odpowiada na moje „dzień dobry”, bezdomnego i migranta. Bóg miłuje innego człowieka tak samo, jak mnie. Kto tego nie rozumie, nie zrozumie i pojednania - podkreślał bp Rudolf Bażanowski.

Dziś świat potrzebuje posługi chrześcijan, by przełamywać bariery dzielące ludzi, by wprowadzać pokój i szacunek. - Właściwym lekarstwem jest krzyż. Bóg w krzyżu swojego syna pojednał świat z Sobą. Zatem krzyż Jezusa Chrystusa jest znakiem naszego pojednania - mówił biskup. Podkreślał, iż wiara to nie osobiste przeżycie i uczestnictwo w nabożeństwach. To pojednanie z najbliższymi, sąsiadami, to pojednanie społeczeństw i narodów.

- Starajmy się praktykować na co dzień nauczanie Jezusa wzywające nas do jedności, miłości, którą powinniśmy objawiać każdemu człowiekowi. Będzie to nasze świadectwo i fundament jedności - mówił abp Józef Górzyński.

Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W archidiecezji warmińskiej modlitwy są rozciągnięte na cały miesiąc styczeń i jeden dzień czerwca. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania, kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama