Owoc współpracy ekumenicznej

Spotkanie upamiętniające Wspólną Deklarację Franciszka i Cyryla.

Dziś w Wiedniu rozpoczeła się seria wydarzeń upamiętniających Wspólną Deklarację Papieża Franciszka oraz patriarchy Moskiewskiego Cyryla podpisaną dwa lata temu (12.02.2016) w Hawanie. We wspólnym dokumencie zwierzchnicy wzywali wspólnotę międzynarodową do "pilnego działania w celu zapobieżenia dalszemu wydalaniu chrześcijan z Bliskiego Wschodu" (pkt 9) i wezwali by " położyć kres przemocy i terroryzmowi, a zarazem do przyczyniania się — na drodze dialogu — do szybkiego przywrócenia pokoju społecznego. "(pkt 10). Głównym rezultatem tamtego spotkania było zwrócenie uwagi całego świata na problem prześladowania chrześcijan i wypierania ich z ziemi, która jest kolebką wiary chrześcijańskiej. Wspólna deklaracja przypomniała również o tragicznych wydarzeniach, które pochłonęły tysiące ludzkich istnień, miliony pozostawiły bez dachu nad głową i środków do życia oraz spowodowały ogromne zniszczenia, zwłaszcza miejsc świętych: kościołów i klasztorów. 

W konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 12 lutego, w Wiedniu udział wezmą: kard. Kurt Koch - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz metropolita Hilarion - kierujący wydziałem zewnętrznych spraw kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, a także przedstawiciele bliskowschodnich Kościołów i papieskiej fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Spotkanie ma na celu przede wszystkim wspólną pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie przez upowszechnienie wiedzy o destrukcji dokonanej przez islamistów oraz promocję wysiłków na rzecz odbudowy chrześcijańskiego dziedzictwa na tym terenie. Publikacja, która zostanie zaprezentowana na tym spotkaniu, jest owocem współpracy ekumenicznej Kościołów: katolickiego i prawosławnego. Przedstawia ona na wybranych przykładach skalę zniszczeń obiektów sakralnych w Syrii. Szkody wyrządzone przez islamistów są ogromne, a rany zadane wspólnocie chrześcijańskiej głębokie, ale odrodzenie miejsc kultu może przyczynić się do przywrócenia nadziei na normalne życie w odbudowywanych wioskach i miastach. Powrót do normalnego życia, a szczególnie odnowienie kościołów i klasztorów, które stanowią jego serce, jest kluczowe dla umocnienia, mocno osłabionej przez prześladowania, obecności chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie, jak również w ogólności do przywrócenia równowagi i pokoju w tym regionie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama