Komunia dla protestantów?

Zakończyło się spotkanie przedstawicieli Watykanu i niemieckiego episkopatu.

Ojciec Święty pragnie, aby episkopat niemiecki wypracował możliwie jednomyślne stanowisko w sprawie ewentualnego dostępu do Eucharystii dla niekatolickich małżonków w małżeństwach mieszanych – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej po rozmowach w Kongregacji Nauki Wiary między przedstawicielami Niemieckiej Konferencji Biskupów a przedstawicielami Watykanu.

W dokumencie przypomniano, że pomimo, iż wytyczne tej kwestii episkopat niemiecki przyjął większością dwóch trzecich głosów jego znaczący członkowie zwrócili się do Stolicy Apostolskiej o wyjaśnienie istniejących wątpliwości.

Podczas spotkania, które odbyło się w języku niemieckim, prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Ladaria wyjaśnił, że papież Franciszek docenia zaangażowanie ekumeniczne biskupów niemieckich i prosi ich o znalezienie, w duchu komunii eklezjalnej ustaleń na ile to możliwe jednomyślnych. Podczas rozmów dyskutowano różne punkty widzenia: na przykład relacja tej kwestii z pytaniem o wiarę i troskę duszpasterską, jej znaczenie dla Kościoła powszechnego oraz jej wymiar prawny. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej dodaje, iż abp Ladaria poinformuje Ojca Świętego o treści rozmowy. Spotkanie odbyło się w serdecznej i braterskiej atmosferze – zapewnia dokument.

W skład delegacji episkopatu niemieckiego weszli: kard. Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngi i przewodniczący Niemieckiej Konferencji Episkopatu, kard. Rainer Maria Woelki, arcybiskup Kolonii, bp Felix Genn, biskup Münster, bp Karl-Heinz Wiesemann, biskup Spiry i przewodniczący Komisji Doktrynalnej Niemieckiej Konferencji Biskupów, bp Rudolf Voderholzer, biskup Ratyzbony, wiceprzewodniczący Komisji Doktrynalnej Niemieckiej Konferencji Biskupów, bp Gerhard Feige, biskup Magdeburga i przewodniczący Komisji ds. Ekumenizmu Niemieckiej Konferencji Biskupów, ks. Hans Langendörfer SJ, sekretarz generalny Niemieckiej Konferencji Biskupów.

Stolicę Apostolską reprezentowali: abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard, Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, ks. Markus Graulich SDB, podsekretarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, o. Hermann Geissler FSO, kierownik Sekcji Doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary.

«« | « | 1 | » | »»