Ekumenicznie w Olsztynie

W ramach Tygodnia Modlitw o Jednosć Chrześcijan w Olsztynie odbyło się już kilka spotkań.

15 stycznia 2007 w poniedziałek miało miejsce centralne nabożeństwo ekumeniczne w Olsztynie. Mszy św. w Bazylice Mniejszej - Współkatedrze Kościoła rzymskokatolickiego przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, zaś kazanie wygłosił ksiądz Biskup Jakub, Ordynariusz Diecezji Prawosławnej Białostockiej i Gdańskiej. Po raz pierwszy w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Kościół Warmiński gościł Biskupa Prawosławnego diecezji Białostockiej i Gdańskiej, której terytorium w znacznej mierze pokrywa się z terytorium archidiecezji warmińskiej. Po raz pierwszy też od XIV wieku Biskup Prawosławny głosił kazanie w rzymskokatolickiej w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych ksiądz biskup Jakub gościł w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianym”, gdzie wygłosił prelekcję do kleryków. Dostojnego Gościa powitał ks. prof. dr hab. Władysław Nowak, rektor seminarium, który jednocześnie od 1977 roku jest członkiem i przewodniczacym diecezjalnej Komisji do spraw ekumenizmu. Biskup Jakub dziękując za zaproszenie powiedział, że po raz pierwszy był gościem katolickiego Seminarium Duchownego i wygłaszał referat do takiego gremium.

Następnego dnia 16 stycznia Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński był gościem prawosławnej parafii w Olsztynie, gdzie Wieczerni przewodniczył ksiądz biskup Jakub, zaś kazanie wygłosił Metropolita Warmiński. Ta modlitwa też przechodzi do historii ekumenicznych kontaktów na Warmii, gdyż arcybiskup Wojciech Ziemba po raz pierwszy przekroczył próg cerkwi w Olsztynie i wygłosił kazanie, zaś biskup Jakub po raz pierwszy przewodniczył modlitwom ekumenicznym w tej cerkwi.

Początek wspólnych spotkań w cerkwi olsztyńskiej sięga lat osiemdziesiątych XX wieku, szczególny był Tydzień Ekumeniczny w roku 1989, kiedy to po raz pierwszy katolicki biskup nawiedził cerkiew w Olsztynie. Ówczesny Biskup Warmiński Edmund Piszcz, a obecnie Arcybiskup Senior w dniu 22 stycznia 1989 roku wziął udział Boskiej Liturgii i wygłosił kazanie.

21 stycznia 2007 w niedzielę gospodarzem modlitwy ekumnicznej w Olsztynie był ksiądz biskup Rudolf Bażanowski, Biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. W kościele ewangelicko-augsburskim Chrystusa Zbawiciela na Starym Mieście w Olsztynie odbyło się Nabożeństwo Słowa Bożego w czasie którego kazanie wygłosił ksiądz arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński. Arcybiskup Ziemba jest pierwszym katolickim biskupem ordynariuszem, który głosił kazanie w tym kościele ewangelickim w Olsztynie. Wcześniej, 26 stycznia 1986 roku uczestniczył w nabożeństwie i wygłosił kazanie jako biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...