Warszawa: Zainaugurowano Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Uroczystą Mszą św. sprawowaną według obrządku Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w warszawskiej parafii tego Kościoła zainaugurowano Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwu przewodniczył mariawicki biskup Roman Nowak. Podczas liturgii Słowo Boże czytane było przez duchownych z różnych Kościołów,a homilie wygłosił ks. dr. Mateusz Matuszewski z Kościoła rzymskokatolickiego.

Witając licznie zebranych przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich i wiernych warszawskiej parafii mariawickiej, proboszcz Stanisław Maria Kaczorek przypomniał hasło tegorocznego Tygodnia: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17). „Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia. Gdzie jest modlitwa – tam jest miłość, pokój i jedność” – powiedział.

Ks. Matuszewski w homilii dziękował Bogu za 100 lat Tygodnia Modlitw, za ogrom inicjatyw i rzesze ludzi zaangażowanych na rzecz jedności. Przypomniał, że ideę Tygodnia zapoczątkował w 1908 r. anglikański pastor, Paul Wattson, odpowiadając na wcześniejszą zachętę papieża Leona XIII. „Zapewne pastor Wattson nie przypuszczał, ze znajdzie aż tylu naśladowców. Dziękujemy Bogu za rozpoczęty nowy wiek ekumenicznej pracy” – mówił kaznodzieja.

Zaznaczył, że pracując na rzecz jedności nie odpowiadamy jedynie na pożyteczną inicjatywę duszpasterską, ale włączamy się w modlitwę, którą zainaugurował sam Chrystus w Wieczerniku.

Zachęcił też zebranych do wytrwałości w modlitwie o jedność, zwłaszcza w obliczu trudności. „Od kilku lat słyszy się o stagnacji i zniechęceniu w podejmowaniu wysiłków zjednoczeniowych. Mówiło o tym np. wielu uczestników zeszłorocznego ekumenicznego spotkania w Sybinie. Ale zniechęcenie to pokusa Złego – którą trzeba odrzucić” – podkreślił.

Przypomniał, że Kościół Mariawitów, zwracając uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu i przykład Maryi może być dzis dobrą szkołą modlitwy dla chrześcijan proszących o jedność.

„Nie znamy godziny zjednoczenia, nie wiemy, w jakim Pan zbierze nas Kościele, ale modlitwa to niewątpliwie najdoskonalszy sposób przybliżenia tej chwili” - powiedział.

Podczas nabożeństwa zbierano ofiary na odbudowę szkoły dla niewidomych w Laskach, prowadzoną przez siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża, od lat zaangażowane w dialog ekumeniczny.

Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbywa się w dniach 18-25 stycznia pod hasłem zaczerpniętym z 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Nieustannie się módlcie”. W największych polskich miastach każdego dnia przewidziane jest nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). Wspólna modlitwa odbędzie się także w świątyni Kościoła rzymskokatolickiego, nie wchodzącego w skład PRE.

W centralnym nabożeństwie w Warszawie, które odbędzie się 20 stycznia o godz. 18.00 w kościele luterańskim Świętej Trójcy, wezmą udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego. W tej właśnie luterańskiej świątyni w maju 2006 r. odbyło się spotkanie chrześcijan różnych wyznań z papieżem Benedyktem XVI.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa Tygodnia Ekumenicznego należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

«« | « | 1 | » | »»