Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Do odrzucenia wszelkich uprzedzeń, wzajemnego czerpania z różnorodności chrześcijaństwa i wspólnego świadectwa wobec wyzwań świata apelowali przedstawiciele Kościołów podczas kończącego się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchodzono go w dniach 18-25 stycznia pod hasłem zaczerpniętym z 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Nieustannie się módlcie”.

W całym kraju odbywały się modlitwy w świątyniach różnych wyznań, spotkania i koncerty, zaś najwyżsi hierarchowie różnych Kościołów wygłaszali kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w świątyniach bratnich wspólnot. Szczególnie konkretny i praktyczny wyraz wspólne modlitwy miały w regionach zamieszkałych także przez inne, niekatolickie wspólnoty chrześcijan a więc na Podlasiu, gdzie żyją prawosławni i na Śląsku Cieszyńskim zamieszkiwanym m.in. przez ewangelików.

Warszawa
W stolicy główne nabożeństwo odbyło się 20 stycznia. Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego modlili się wspólnie w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy. Nabożeństwu przewodniczył zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskup Janusz Jagucki, zaś kazanie wygłosił metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Wskazywał on, że Jezus zostawił nam troskę o swój Kościół, który niestety jeszcze po 20 wiekach jest podzielony. Zbyt dużo w nas ambicji, kłótliwości, lenistwa, braku tolerancji, a powinna nami kierować miłość. Trzeba zacząć od nawrócenia siebie samego. Potrzebne jest to zwłaszcza współcześnie, gdy do serc ludzi zakrada się laickość. My, chrześcijanie, musimy być czytelni w świadectwie wiary – apelował abp Nycz.

Białystok
W Białymstoku zwierzchnicy czterech Kościołów chrześcijańskich spotkali się 20 stycznia na modlitwie o jedność w kościele św. Jadwigi Królowej. Mszy św. przewodniczył metropolita białostocki Edward Ozorowski, a homilię wygłosił prawosławny biskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.
– Żyjemy na terenie zróżnicowanym kulturowo i pod względem religijnym – mówił biskup Jakub. – Ta różnorodność w różnych okresach historii była różnie postrzegana. W ostatnim jednak okresie jest coraz więcej takich, którzy traktują ją jako nasze bogactwo. Naszym zadaniem jest nauczyć się umiejętnie z niego korzystać.

Na zakończenie modlitwy obydwaj hierarchowie wspólnie udzielili zgromadzonym błogosławieństwa.
19 stycznia metropolita białostocki Edward Ozorowski, wygłosił homilię w cerkwi Świętego Ducha. – Jeśli będziemy się modlili, to może przylgnąwszy do Chrystusa tak dalece się wzniesiemy, że już między nami będzie ta jedność, jaką odnajdujemy w Bogu między Ojcem i Synem, i Duchem Świętym – podkreślił metropolita.

Z kolei ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej biskup Jakub mówił o konieczności wspólnego świadectwa we współczesnym świecie. – Trudna sytuacja zlaicyzowanej, czy wręcz zateizowanej Europy, jak nigdy ukazuje nam konieczność szukania dróg pojednania i mówienia jednym głosem. Być może jest to początek drogi, którą Bóg wyznaczył do naszego pojednania – podkreślił bp Jakub dodając, że współczesna Europa potrzebuje ponownej chrystianizacji.

Kielce
Przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich wzięli m.in. udział w uroczystej wieczerni – nieszporach prawosławnych w kieleckiej cerkwi św. Mikołaja, zakończonych konferencją na temat ikony. Nabożeństwu przewodniczył ks. protojerej Władysław Tyszuk, proboszcz wspólnoty prawosławnej w Kielcach. Śpiewaną liturgię prawosławną po raz pierwszy przedstawili wspólnie prawosławni i katolicy, m.in. miejscowy chór cerkiewny, katolicka grupa wokalna Oikumene, młodzież związana z duchowością Taizé i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego. Śpiewano także kolędy prawosławne.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama