Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

W dniach 29 stycznia - 1 lutego 2010 r. w Terespolu, Lublinie i Warszawie odbędzie się XV edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich

Z początkiem grudnia wystartowała strona internetowa XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich: www.mfkw.pl

Zamieszczone są tam informacje na temat bieżącej edycji Festiwalu, dostępny jest również regulamin i karta zgłoszeniowa w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Mottem Festiwalu jest ikona Bożego Narodzenia z I poł, XVI wieku znajdująca się w ikonostasie katedry pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie (ilustracja powyżej)

Organizatorami tegorocznej edycji są: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Fundacja Dialog Narodów, Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

Ideą festiwalu jest - czytamy na stronie - kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego Podlasia, wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie i integracja środowisk wielokulturowych w ramach wspólnoty, przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów.Krótki reportaż z XIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich Terespol 2009
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |