Kościół Zielonoświątkowy w Polsce

Ruch zielonoświątkowy narodził się w początkach XX w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Zasady

Zielonoświątkowcy wierzą w nieomylność Biblii, zbawczą moc ofiary Chrystusa, Jego przyszłe przyjście (Paruzję) i rychły koniec świata. Znakiem osiągnięcia pełni życia duchowego mają być, według zielonoświątkowców, specjalne dary Ducha Świętego: mówienie różnymi językami (glosolalia), uzdrawianie chorych, prorokowanie, rozumienie prawd duchowych.

Zielonoświątkowcy głoszą idee zjednoczenia wszystkich chrześcijan, uświęcania i jedności wszystkich ludzi. Wobec wizji rychłego nadejścia Chrystusa głoszą potrzebę powszechnej ewangelizacji.
Nie uznają nieomylności papieża w sprawach wiary. Matkę Boską uznają za błogosławioną, odrzucają inne tradycje kultowe dotyczące Jej osoby; nie uznają kultu świętych.

Kościół zielonoświątkowy, odwołując się do księgi Dziejów Apostolskich, uważa się za społeczność Ducha Świętego. Głosi, że życie chrześcijańskie polega na przeżywaniu obecności mocy Ducha Świętego.

Zielonoświątkowcy nie praktykują chrztu niemowląt, lecz jedynie chrzest Duchem Świętym i przez zanurzenie w wodzie osób w wieku świadomym. Ma to swoje uzasadnienie w koncepcji dwuetapowej drogi ku zbawieniu. Konieczne jest nawrócenie, a następnie przeżycie chrztu Duchem Świętym – jest to błogosławieństwo, które przejawia się w mówieniu językami, prorokowaniu. Wierzą w uzdrawianie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Chrystusa.
Uznają spowiedź wyłącznie przed Bogiem. Komunię przyjmują pod dwiema postaciami chleba i wina.

Struktura i działalność

Ustrój Kościoła jest kongregacyjny. Podstawową jednostką jest – zachowujący pełną swobodę działania w ramach wspólnie wyznawanej wiary – zbór, na czele którego stoi pastor i Rada Starszych. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod. Wybiera on na pięcioletnią kadencję Naczelną Radę Kościoła, Zarząd Kościoła i prezbitera naczelnego. Radę Kościoła tworzą prezbiterzy okręgowi i Zarząd Kościoła (przewodniczący i jego czterej zastępcy).

Zielonoświątkowcy prowadzą:
• działalność ewangelizacyjną w więzieniach;
• Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej w Krakowie (w 1981 r. zostało osobno zarejestrowane);
• Misję Namiotową (Słupsk);
• Chrześcijańską Misję Społeczną (Warszawa);
• ośrodek dla osób uzależnionych od alkoholu w Janowicach koło Jeleniej Góry;
• Misję Niewiast (wydają czasopismo "Samarytanka");
• Misyjną Szkołę Biblijną w Cieszynie;
• Korespondencyjny Instytut Biblijny we Wrocławiu.

Duchownych szkolą we własnym seminarium teologicznym i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Posiadają 168 zborów, 90 świątyń, 311 duchownych oraz liczą około 18 tys. wiernych.luty 2003
 
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |