Kościół Boży w Chrystusie

Kościół Boży w Chrystusie   Nabożeństwo w Zborze Rebeka w Hrubieszowie Podstawowe informacje

Zasady wiary Kościoła Bożego w Chrystusie są takie same jak Kościoła Zielonoświątkowego i innych, podobnych wspólnot. Podstawą do wszelkiego działania oraz nauczania jest wyłącznie Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Najważniejsze dla każdego członka Kościoła jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem (nowe narodzenie) i wiara w to, że Jezus daje darmo (nie za uczynki) przebaczenie grzechów i zbawienie każdemu, kto odwraca się od swojego grzechu i oddaje swoje życie w Boże ręce. Naturalnym owocem takiej decyzji jest zmiana sposobu życia: uwolnienie od nałogów, prawidłowe (wolne od złości i nienawiści) relacje z innymi ludźmi itd. Od nawróconych osób Kościół oczekuje przyjęcia chrztu w wodzie poprzez zanurzenie. Osoby, które przeżyły nowe narodzenie, akceptują standardy moralne wynikające z nauczania Pana Jezusa, a także przyjęły chrzest wodny, mogą stać się członkami Kościoła.

Kościół Boży w Chrystusie mieści się w charyzmatycznym nurcie chrześcijaństwa, uznając za podstawowy cel swojego działania ewangelizację i wierząc, że dzięki mocy Ducha Świętego ludzie mogą w codziennym życiu doświadczać podobnych przeżyć jak pierwsi chrześcijanie takich jak np. mówienie innymi językami, uzdrawianie chorych, uwalnianie ludzi opętanych przez siły demoniczne.

Kościół Boży w Chrystusie   Pastor Andrzej Nędzusiak Kościół Boży w Chrystusie jest federacją autonomicznych Zborów, posiadających osobowość prawną. Na czele każdego z nich stoi pastor.

Obecnie Kościół liczy 34 zbory na terenie całego kraju. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod, który zbiera się raz na 5 lat i podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla całego Kościoła. Organem doradczym Kościoła w sprawach duchowych, posiadającym także zbliżone do Synodu uprawnienia ustawodawcze, jest Kolegium Pastorów, w skład którego wchodzą wszyscy pastorzy zborów należących do Kościoła. Bieżącą działalność Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Synod. Prezbiterem naczelnym Kościoła jest Andrzej Nędzusiak.

Członkowie Zborów spotykają się najczęściej na nabożeństwach dwa razy w tygodniu. Typowe nabożeństwo, w którym może uczestniczyć każdy, składa się z trzech zasadniczych części: uwielbienia Boga poprzez pieśni i modlitwy, wieczerzy Pańskiej (komunii pod dwiema postaciami) oraz głoszenia Słowa Bożego (kazania). Ponadto członkowie wspólnoty spotykają się po domach w mniejszych grupach (w celu modlitwy lub rozważania Słowa Bożego), a także przy okazji innych uroczystych wydarzeń, takich jak np. śluby.

Kościół Boży w Chrystusie sięga korzeniami do kresów wschodnich przedwojennej Polski, ale współpracuje też ściśle z powstałym niedawno w Kanadzie Victory Churches International.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |