Ekumeniczne spotkanie w Nowym Jorku

Tradycją już stało się, ze podczas papieskich pielgrzymek nie może zabraknąć spotkania z przedstawicielami innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Tak też stało się podczas ostatniej wizyty Benedykta XVI do Stanów Zjednoczonych. Jakie znaczenie miało to spotkanie dla ekumenizmu, zwłaszcza dla ekumenizmu w USA? Na komentarze przyjdzie trochę poczekać. Teraz sucha relacja...

Wspólne świadectwo chrześcijan pilniejsze niż kiedykolwiek
Podczas wizyty Benedykta XVI w USA (15-20 kwietnia 2008) nie zabrakło spotkania ekumenicznego. Odbyło się ono w nowojorskim kościele św. Józefa, gdzie papież przemówił do 250 przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. (...)


Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania ekumenicznego w Nowym Jorku

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Moje serce pełne jest wdzięczności wobec Boga – „Ojca wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, poprzez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4,6) – za tę błogosławioną możliwość zgromadzenia się wraz z wami na tej modlitwie wieczornej. Dziękuję biskupowi Dennisowi Sullivanowi za jego serdeczne słowa powitania i gorąco pozdrawiam wszystkich was, którzy reprezentujecie tu wspólnoty chrześcijańskie z całych Stanów Zjednoczonych. Niech pokój naszego Pana i Zbawiciela będzie z wami wszystkimi!


Prawosławny Wielki Tydzień

Tryumfalne wejście Jezusa do Jerozolimy
Ta prostota powinna dać do myślenia tym, którzy pozdrawiali Jezusa: Mesjasz nie przyszedł po to, by ustanowić na nowo ziemskie królestwo swego przodka Dawida. Mesjasz płacze nad Jerozolimą: zostanie ona zniszczona, gdyż nie zrozumiała przesłania pokoju Zbawiciela.


Wielka Środa: Namaszczenie w Betanii
(...) Gest Marii jest powtórzeniem gestu grzesznicy z Ewangelii według świętego Łukasza (7, 36-38). (...) Teksty różnych oficjów tego dnia przeciwstawiają bowiem skruchę tej, która niesie olejek (gr. myroforo), zdradzie Judasza (...)


Wieczerza w Wielki Czwartek
Zbliża się czas Paschy, więc uczniowie pytają Jezusa: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?


Wielki Piątek: Przesłuchanie, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
(...) Ten, kto wisi na krzyżu, to Bóg, przez którego wszystko się stało: „Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił..."; „wszystko ogarnął lęk, zamarło słońce, dzień przemienił się
w noc..."


Wielka Sobota: Jezus w grobie
To właśnie w czasie jutrzni Wielkiej Soboty - odprawianej zazwyczaj nocą z piątku na sobotę - Kościół, zgromadzony wokół grobu Chrystusa w oczekiwaniu zmartwychwstania, celebruje te decydujące godziny, kiedy życie jest w grobie, kiedy Syn Boży uczyni niezniszczalnym nasze ciało podległe zniszczeniu, w które On się przyoblekł i był z nim w grobie; to ten czas, kiedy Chrystus uczyni nieśmiertelną naszą naturę, którą grzech uczynił podległą śmierci. Grób Chrystusa jest tajemniczym miejscem, w którym dokonuje się przejście ze śmierci do życia, miejscem zamkniętym -jak jajko - z którego powstanie nowe życie Paschy, nowa era, ósmy dzień życia świata.


Chrystus zmartwychwstał!
(...) Obchody Wielkiej Nocy rozpoczynają się nabożeństwem północnym (połunoszcznicą) odprawianym w wielkosobotni wieczór. Nabożeństwo odprawiane jest w centrum Świątyni przed Grobem Pańskim - płaszczannicą, która później, przeniesiona do części ołtarzowej, zostaje złożona na prestole.


Wielkanoc w prawosławiu
Zmartwychwstanie Chrystusowe, zwane też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą Chrystusową jest największym świętem chrześcijańskim, „Świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami” - jak mówi kanon Paschy. Zostało ustanowione już w czasach apostolskich, chociaż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa świętowano je nie wszędzie jednocześnie.


Wielkanocne potrawy: Przepisy na paschę
Pascha to deser będący nieodzownym składnikiem wielkanocnego stołu u prawosławnych. Pochodzi z kuchni rosyjskiej, ale zdobyła popularność w wielu krajach.


Wielki Tydzień w Kościele prawosławnym
W Niedzielę prawosławni wspominali radosny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Święcili palmy i śpiewali hymn na cześć Chrystusa "Hosanna Temu, który przychodzi w Imię Pańskie, Hosanna Synowi Dawidowemu". Nabożeństwem Jutrzni Wielkiego Postu rozpoczął się Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Podczas nabożeństw tego tygodnia wspomina się ostatnie dni ziemskiego życia Chrystusa, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. We wszystkie te dni Wielkiego Tygodnia odprawiana jest Św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów poprzedzona jutrznią z godzinkami.


Liturgia w Wielkim Tygodniu
Przez pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia Kościół prawosławny wspomina pobyt Jezusa w Jerozolimie przed męką. W te dni odprawia się jutrznię, godziny z czytaniem Ewangelii oraz Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów


Ikony na Wielki Tydzień
Ikony to nieodłączny element duchowości wschodniej. - Ikona jako duchowy fenomen coraz bardziej przyciąga uwagę nie tylko prawosławnych i katolików, ale także protestantów. W ostatnich czasach coraz więcej chrześcijan traktuje ikonę jako wspólne dziedzictwo wszystkich chrześcijan – twierdzi Irina Jazykowa, autorka książki „Świat ikony”.


A u luteran okres po Wielkiej Nocy...

 • Krótkie rozważania na kolejne niedziele po Wielkiej Nocy


 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama