Kościół Ewangelicko-Reformowany

Jest ich obecnie w Polsce zaledwie ok. 5 tysięcy, odegrali jednak znaczną rolę w historii naszego kraju. Ich wyznanie istnieje w Polsce już ponad 500 lat. Mikołaj Rej, zwany ojcem polskiego piśmiennictwa, był wszak wyznawcą nauk Jana Kalwina. Polscy kalwiniści, bo o nich mowa, tworzą dziś Kościół Ewangelicko-Reformowany.

Członkowie Kościoła unikają sformułowania "kalwini", czy "kalwiniści". Ich doktrynę budowali przecież też inni teolodzy reformacji. Wolą nazywać siebie "reformowanymi".

Kościoły reformowane w poszczególnych krajach za największy zasięg terytorialny swojej działalności przyjmują państwo, w którym się znajdują. Nie istnieje więc funkcja światowego zwierzchnika Kościoła.

W Polsce Kościół ma ustrój synodalno – prezbiterialny, tzn. najwyższą władzą jest Synod. Synod składa się ze świeckich członków parafii, prezesów Kolegiów Kościelnych i duchownych. Świeccy członkowie parafii wybierani są według proporcji – 1 osoba na 50 parafian. Synod wybiera swoje Prezydium, które składa się z prezesa Synodu (jest nim osoba świecka), wiceprezesa (jest nim z urzędu biskup Kościoła), notariusza (jest nim duchowny) i dwóch sekretarzy (są nimi osoby świeckie). Synod wybiera także Konsystorz, będący władzą wykonawczą w stosunku do uchwał Synodu – władzy ustawodawczej. Konsystorz składa się z 5 osób. Również tutaj prezesem jest osoba świecka, a wiceprezesem biskup. Skład Konsystorza uzupełniają jeden radca duchowny i dwóch radców świeckich. Konsystorz jest kontrolowany przez Synod przy pomocy Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

Decyzje Synodu są obligatoryjne dla wszystkich parafii w kraju. Synod jest wykładnią rozumienia wiary dla członków Kościoła, interpretuje Biblię w sposób obowiązujący, a także zajmuje się bieżącą, administracyjną działalnością Kościoła.
Od 1926 r. Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wydaje miesięcznik "Jednota". Prezentuje on stanowisko i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek i historię protestantyzmu. Wiele uwagi poświęca problematyce ekumenicznej - zarówno krajowej, jak i zagranicznej. W 1993 roku została uznana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za czasopismo niskonakładowe o specjalnych walorach dla kultury polskiej. W 1999 roku otrzymała medal "Zasłużony dla krzewienia idei tolerancji", przyznany przez Fundację "Tolerancja".
 
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama