Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Styczeń to czas szczególnej modlitwy o jedność Kościoła. Znamienne, że kończy się 25 stycznia. W dzień nawrócenia św. Pawła. Może to znak, że jedność zrodzi się przez nasze nawrócenie?

Aby wspólne modlitwy nie stały się tylko pustym rytuałem, ale głośnym wołaniem o wzmożenie ekumenicznych wysiłków, potrzeba, żebyś i Ty stawił się na wspólnych modlitwach. Nie masz czasu? Zawsze ma się jakiś czas. Tylko niekoniecznie na modlitwę o jedność. Zależy Ci? Naprawdę?

By ekumenizm trwał i się rozwijał

Idąc za jego przykładem i licząc na jego wstawiennictwo niech każda wspólnota wzrasta w zaangażowaniu na rzecz jedności, dzięki różnym inicjatywom duchowym i duszpasterskim oraz zgromadzeniom na wspólnej modlitwie, które są zwykle liczniejsze i intensywniejsze w tym Tygodniu, pozwalając nam zakosztować już teraz w pewien sposób dnia pełnej jedności. Módlmy się, aby Kościoły i Wspólnoty kościelne nadal prowadziły dialog prawdy, niezbędny do położenia kresu różnicom oraz dialog miłości, który jest warunkiem samego dialogu teologicznego i pomaga żyć razem dla wspólnego świadectwa. Pragnieniem naszego serca jest, aby przybliżył się dzień pełnej jedności, gdy wszyscy uczniowie naszego jedynego Pana będą mogli nareszcie sprawować razem Eucharystię, Bożą ofiarę za życie i zbawienie świata. Więcej:.

Taizé to nie miejsce, ale rzeczywistość…

Wśród licznych dysput teologicznych na wysokich szczeblach różnych Kościołów chrześcijańskich, młodzi - ci których nie rzadko nazywa się tą złą cząstką społeczeństwa - ci właśnie, spotykają się, by wspólnie głosić, że dość już podziałów i różnic, które sztucznie wstrzymują komunię wyznawców Chrystusa. Ze śpiewem modlitw na ustach, ze sztandarem ciszy i mieczem Słowa Bożego przemierzają różne części Europy i świata, by świadczyć o „miłości ponad wszelką miłość”. To właśnie w takich miejscach, jak podczas tegorocznego spotkania w Brukseli, młodzi pokazują, że jedność jest możliwa, a skoro jest możliwa to jest też obowiązkiem. Więcej:.


"Aby byli jedno w Twoim ręku"

Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17). Ciekawostką jest fakt, że zostało ono zaproponowane przez ekumeniczną grupę chrześcijan z Korei. Hasła ekumenicznego tygodnia pochodziły do tej pory z Nowego Testamentu, ewentualnie z Psalmów. Tym razem motto zaczerpnięte zostało ze starotestamentalnej Księgi Ezechiela. Więcej:.


Rozczarowani ekumenią?

Chrześcijanie są wciąż podzieleni, mimo ekumenicznych wysiłków. Co stało się z wielkimi nadziejami sprzed lat? Gdzie podziała się moc, z jaką Kościół rzymskokatolicki włączył się w ruch ekumeniczny po Soborze Watykańskim II?

Obchodzony wspólnie przez katolików i niekatolików Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan skłania do pytań o stan dzisiejszej ekumenii. W pierwszych latach po Soborze Watykańskim II wielu wiernym wydawało się, że pojednanie Kościołów chrześcijańskich będzie możliwe – i to w krótkim czasie. W tym roku mija już 45 lat od ogłoszenia soborowego „Dekretu o ekumenizmie”, w którym można widzieć początek oficjalnego zaangażowania się Kościoła rzymskokatolickiego w ekumenizm. Spektakularnego pojednania Kościołów jednak nie osiągnięto. Kościoły chrześcijańskie wciąż są w drodze do jedności. Więcej:.


Coraz lepiej się znamy

Irena i Roman Kubala są małżeństwem od 39 lat. Ona jest ewangeliczką, on katolikiem. – Nigdy nie było u nas kłótni w sprawach wiary – mówią. – Ekumenizm to dla nas codzienność.

Irena Kubala pochodzi z Kresów Wschodnich. W 1945 roku wraz mamą, babcią i dwójką rodzeństwa przyjechała do Katowic uciekając z Kresów przed Rosjanami. Potem rodzina przeniosła się do Sosnowca. Cała rodzina pani Ireny z dziada pradziada jest ewangelicka. Jej dziadek i jego brat byli księżmi ewangelickimi. Więcej:.


Bracia, a nie rywale

(...) Już od czasów Soboru Watykańskiego II istnieje zachęta, a nie tylko przyzwolenie, aby wspólnie modlić się z wiernymi innych wyznań chrześcijańskich, choć nie oznacza to uczestnictwa w sakramentach. Więc, jeżeli ktoś z ciekawości idzie na nabożeństwo do świątyni niekatolickiej, aby zobaczyć jak ono wygląda w innym wyznaniu chrześcijańskim, to niech zrobi przynajmniej tyle, że się tam, za ludzi tej wspólnoty, i razem z nimi, pomodli. Uczestniczenie w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego, może być jak najbardziej praktykowane. Więcej:.


Tydzień za jedność

(...) Podstawowym problemem jest bardzo niska świadomość ekumeniczna wiernych. Dzisiaj już niedopuszczalnym są od strony świadectwa życia chrześcijańskiego wszelkie incydenty ukazujące brak szacunku dla ludzi inaczej wierzących. Nie wolno chrześcijanom innych wyznań ubliżać, ani piętnować inności ich wiary. Taka postawa kompromituje wiarę człowieka, taka postawa jest niegodna ucznia Chrystusa. A właśnie z takimi prymitywnymi problemami wciąż spotykają się duszpasterze, nawet z racji wizyty duszpasterskiej w domach. Więcej:.


Program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 • Białystok
 • Gdańsk i Sopot
 • Kielce
 • Koszalin
 • Kraków
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Lublin
 • Łódzkie
 • Płock
 • Poznań i Wielkopolska
 • Szczecin
 • Toruń i okolice
 • Warmia i Mazury
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Śląsk i Zagłębie


 • Więcej o tygodniu modlitw o jedność chrześcijan:.


 • Materiały na nabożeństwa i chwile refleksji

 • Refleksja franciszkańska na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (pdf)
 • Wybrane materiały z broszury na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (red. bp Tadeusz Pikus, bp Edward Puślecki, bp Zdzisław Tranda, ks. Doroteusz Sawicki, ks. Sławomir Pawłowski SAC) na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama