Dokument luteran o transplantologii

Przygotowaniem dokumentu poświęconego transplantologii i dawstwu organów zajmie się XII Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wiosenna, siódma sesja tego synodu, która rozpoczęła się w piątek, 9 kwietnia w Warszawie będzie miała ponadto charakter sprawozdawczy.

„Kościoły luterańskie na świecie pozytywnie odnoszą się zarówno do transplantologii jak i dawstwa organów, zachęcając równocześnie swoich wiernych, by w akcie miłości bliźniego wspierali w ten sposób tych, którzy tego potrzebują. Projekt dokumentu polskiego Kościoła Luterańskiego podziela to stanowisko. Jednocześnie Kościoły ewangelickie na całym świecie zwracają uwagę, że dawstwo organów nie może być przedmiotem handlu” – podkreśla ks. prof. Marcin Hintz, przewodniczący Synodalnej Komisji ds. teologii i konfesji, odpowiedzialnej za przygotowanie projektu.

Synod Kościoła, który zbierze się na wiosennej sesji w Warszawie, jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do niego należy wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencje duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym, pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu " Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

«« | « | 1 | » | »»