Zakończył się 2. Ekumeniczny Zjazd Kościołów Niemiec

Uroczystym nabożeństwem na rozległych terenach Theresienwiese w Monachium zakończył się 16 maja 2. Ekumeniczny Zjazd Kościołów Niemiec. W czterodniowym wydarzeniu pod hasłem „Abyście mieli nadzieję”, mimo zimna i ulewnych deszczów, wzięło udział ponad 130 tysięcy stałych uczestników, a każdego dnia rejestrowano ok. 11 tysięcy dodatkowych, jednorazowych gości.

2. Ekumeniczny Zjazd Kościołów nie pominął także „gorącego” tematu wykorzystywania seksualnego nieletnich, który od kilku miesięcy toczy się w Kościele katolickim. Do tej sprawy nawiązał w swoim orędziu Benedykt XVI, o tym, że „błędy gremiów kierowniczych, nadużycia seksualne i kary cielesne ściągnęły nad Kościoły ciemne chmury” - mówił również prezydent Horst Köhler . „To dobry zbieg okoliczności, że zjazd niemieckich chrześcijan odbywa się w czasie, gdy - przyznał ewangelik Köhler i wyraził nadzieję, że zjazd chrześcijan będzie mógł dać siłę do odnowy i nawrócenia. „Tylko w ten sposób będzie można przywrócić wiarygodność i zaufanie” - powiedział prezydent Niemiec.

Głos zabrał również znany niemiecki benedyktyn Anselm Grün. Uważa on, że trwający obecnie kryzys związany z wykorzystywaniem nieletnich przez księży stanowi szansę dla Kościoła. Pokazuje bowiem, że „tłumiona seksualność zawsze szuka ujścia”. Zakonnik ostrzegł jednocześnie przed potępianiem poszczególnych sprawców. Każdy z nich powinien raczej „lustrem” do przyjrzenia się sobie. Wilbald Müller – katolicki teolog i psycholog - zwrócił uwagę, że parafianie często nie potrafią zrozumieć, iż ich księża są ludźmi, którzy również popełniają błędy. Obecny kryzys doprowadził do otrzeźwienia po obu stronach „i to dobrze, bo każde rozczarowanie przybliża człowieka do prawdy”. Müller prowadzi dom rekolekcyjny w Münsterschwarzach. Spotykają się tam duszpasterze z kilku diecezji niemieckich, którzy przeżywają osobiste kryzysy.

Nie zabrakło też głosów domagających się kapłaństwa kobiet i zniesienia celibatu księży. Mówił o tym jezuita Klaus Mertes, kierujący berlińskim gimnazjum św. Kanizjusza oraz Wilbald Müller. Ich żądania skwitowało oklaskami sześć tysięcy słuchaczy. Pełnomocnik episkopatu Niemiec ds. nadużyć seksualnych, bp Stephan Ackermann skrytykował ich stanowisko podkreślając, że debata wokół molestowania zbyt szybko przeradza się w debatę na temat polityki wobec Kościoła.

Organizatorami spotkania niemieckich chrześcijan są Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) z siedzibą w Bonn oraz Niemiecki Zjazd Kościołów Ewangelickich (DEKT) z siedzibą w Fuldzie, a także Kościoły lokalne gospodarzy: archidiecezja Monachium i Fryzyngi oraz Kościół Luterański Bawarii. Wśród wielkich tematów jakie będą poruszane znalazły się m.in. udział w akcjach militarnych i prawa człowieka, globalizacja i rozwój, odpowiedzialność gospodarki i ład społeczny oraz przemiany demograficzne.

Zjazd chrześcijan niemieckich odbył się po raz drugi. Poprzedni, Pierwszy Ekumeniczny Zjazd Kościołów Niemiec, miał miejsce 28 maja - 1 czerwca w Berlinie pod hasłem "Bądźcie błogosławieństwem", a odwiedziło go ok. 200 tysięcy osób.

Niezależnie od tych dwóch wydarzeń ekumenicznych Kościoły w Niemczech organizują co kilka lat swoje zjazdy - protestanckie Kirchentagi i zjazdy katolików - "Katholikentagi". Pierwszy Katholikentag odbył się w 1848 r. w Moguncji, a pierwszy Kirchentag - w 1949 r. w Hanowerze. Oba te zgromadzenia stawiały sobie za zadanie umacnianie chrześcijan w wierze oraz w podejmowaniu przez nich odpowiedzialności za życie społeczne. Jednym z celów tych spotkań było także rozwijanie dialogu między wyznaniami i religiami.

Kolejny ewangelicki zjazd Kościołów odbędzie się w Dreźnie w przyszłym roku, a w 2012 roku – „zjazd katolików niemieckich - „Katholikentag” - w Mannheim. Katolicy i ewangelicy zapowiedzieli też, że wkrótce pomyślą też o 3. Ekumenicznym Zjeździe Kościołów Niemiec.

«« | « | 1 | 2 | » | »»