Ekumeniczny "chłopak z zaplecza"

Sylwetkę zmarłego 22 stycznia wybitnego anglikańskiego duchownego, prof. Johna Samuela Pobee, pochodzącego z Ghany misjologa i ekumenisty, przybliża Światowa Rada Kościołów.

Pobee był uczonym, teologiem, pisarzem, pedagogiem, specjalistą od Nowego Testamentu. Święcenia na anglikańskiego kapłana przyjął w 1988 r.  W tym samym roku został też pierwszym afrykańskim prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów nad Misjami (International Association of Mission Studies).

Urodził się 9 lipca 1937 r. Był spokrewniony od strony matki z ks. Phillipem Quaque, pierwszym Ghańczykiem, wyświęconym w kościele anglikańskim. Po edukacji w Ghanie, zrobił doktorat w 1966 r. na Cambridge. Został wykładowcą na Uniwersytecie Ghany, od 1981 z tytułem profesorskim. W 2000 r. przeszedł na emeryturę.

Do Światowej Rady Kościołów został wprowadzony w 1972 r. przez Desmonda Tutu. Wkrótce potem został członkiem "Theological Education Fund" z siedzibą w Wielkiej Brytanii jako asystent dyrektora odpowiedzialny za Afrykę. To dało mu z czasem wiele możliwości współpracy z wybitnymi teologami i liderami wspólnot kościelnych różnych wyznań chrześcijańskiego świata.

W swojej autobiografii "Sense of Grace i Mission" Pobee przyznaje, że te spotkania pomogły mu poznać ekumenizm jako drogę otwarcia się na drugiego i wspólnego zaangażowania ponad podziałami. To był początek jego drogi do stania się "obywatelem świata i ekumenicznym chrześcijaninem" - czytamy na stronie ŚRK.

W czasie 6. Zgromadzenia ŚRK w 1983 r. Pobee został mianowany zastępcą dyrektora Programu Edukacji Teologicznej w Genewie. Od stycznia 1984 r. do 8. Zgromadzenia ŚRK w grudniu 1998 r. zajmował stanowisko do jako koordynator Ekumenicznej Edukacji Teologicznej.

W ciągu 15 lat pracy w strukturach ŚRK, prof. John Pobee był zaangażowany w nauczanie w Instytucie Ekumenicznym Bossey i pełnił funkcję dziekana akademickiego. Jako profesor wizytował wiele instytucji szkolnictwa wyższego w Afryce, Indiach, na Filipinach, w Indonezji, Australii, na wyspach Pacyfiku, w Ameryce Łacińskiej, w USA, Wielkiej Brytanii i Holandii.

W Bossey studenci nazywali go „prezydentem świata”. Otworzył wiele ekumenicznych drzwi dla studentów teologii, szczególnie z półkuli południowej, poszerzając ich horyzonty.

Miał duże zasługi na polu edukacji teologicznej kobiet. Sekretarz generalny ŚRK, pastor dr Olav Fykse Tveit, wskazuje na bogaty wpływ prof. Pobee na młodych ludzi, którzy dzięki niemu stali się motorem ruchu ekumenicznego.

Pochodząca również z Ghany prof. Mercy Amba Oduyoye, była zastępca sekretarza generalnego ŚRK zwróciła uwagę na rolę jaką Pobee odegrał w inauguracji kobiecej asocjacji teologicznej (Circle of Concerned African Women Theologians), w Akrze w 1989 r. On sam podejmował i publikował prace na temat roli kobiet w teologii. Samego siebie określał słowami „chłopak z zaplecza - backroom boy").

Zastępca sekretarza generalnego ŚRK, dr Isabel Apawo Phiri, przyznaje, że „to, co Pobee zrobił za pośrednictwem Światowej Rady Kościołów, pozostanie niezapomniane. Miał na sercu kształcenie młodych ekumenistów z globalnego południa.”

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama