Polacy przygotują dla świata teksty na Tydzień Ekumeniczny

Po raz pierwszy w historii, Polska jako kraj jest odpowiedzialna za przygotowanie tekstów dla całego świata na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Polacy przygotują je na Tydzień Ekumeniczny w 2012 roku.

Od 20 września międzynarodowe grono ekspertów Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Rady Kościołów pracowało w Warszawie nad przedstawionymi przez Polaków propozycjami nabożeństw w 2012 r. i poznawało kontekst ekumeniczno-religijny Polski.

Jak poinformował KAI ks. dr Sławomir Pawłowski, sekretarz Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski, przygotowany przez polską stronę projekt został wysłany do Watykanu i do Światowej Rady Kościołów. W tych dniach zaś pracowali nad nim w Warszawie eksperci z różnych krajów – po to, żeby tekst mógł być zatwierdzony autorytetem obu gremiów.

Zostanie on następnie przetłumaczony na główne języki i rozesłany do wszystkich krajów świata – w postaci broszury lub w wersji elektronicznej. Zawiera ona tekst biblijny, który jest przewodnim motywem modlitw w danym Tygodniu, wprowadzenie do tematu nawiązujące do sytuacji Kościoła lokalnego, który je opracował oraz odpowiednie czytania z Pisma Świętego, a także komentarz i modlitwy.

„Ważne jest, aby w tych materiałach, zarówno hasło jak i temat wyrastały z kontekstu lokalnego” – podkreśla ks. Pawłowski.

Na Tydzień Ekumeniczny w 2012 r. wybrano hasło: „Wszyscy powinniśmy zostać przemienieni przez zwycięstwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa”, zaczerpnięte z 1 Listu do Koryntian. „Zaakcentowane zostały dwie sprawy: przemiana i zwycięstwo. Myśmy doświadczyli wielkich przemian 20 lat temu i wielu zwycięstw” – wyjaśnia ks. Pawłowski. „Przed nami też Euro2012” – dodaje.

Duchowny podkreśla, że „chcemy pokazać, że w Chrystusie, każdy może wygrać, ale Chrystusowe zwycięstwo jest specyficzne, bo zwycięzca – i tutaj dochodzimy do tematów szczegółowych każdego dnia Tygodnia Modlitw – jest pokorny, usługujący, jednoczący, wiarygodny, pokonujący Złego, wywyższający, który nie zagarnia tego zwycięstwa tylko dla siebie”.

Od 1968 r. teksty na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan są przygotowywane razem przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan i Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Od 1975 r. wybrany kraj przygotowuje projekt wstępny modlitw. Powinien być on wypracowany w sposób ekumeniczny i przez przedstawicieli różnych Kościołów w danym kraju.

«« | « | 1 | » | »»