Prawosławni rozpoczęli kolędowanie

Kościół prawosławny obchodził 4 grudnia Święto Ofiarowania Najświętszej Dziewicy Maryi do Świątyni. Podkreślając znaczenie Bogurodzicy w dziele zbawienia, od tego rozpoczyna się w Kościele prawosławnym śpiewanie kolęd

Święto Ofiarowania Najświętszej Dziewicy Maryi do Świątyni należy do 12 największych świąt Kościoła Prawosławnego. Przypada 4 grudnia według kalendarza gregoriańskiego, a obchodzone jest w sumie przez 5 dni. W tym czasie Cerkiew wysławia Boga za dar Dziewicy Maryi, która staje się zapowiedzią spełnienia proroctw Starego Testamentu. W przeddzień święta śpiewa się: „Pojawia się zorza na niebie, i zapowiada narodzenie Słońca, Jezusa Chrystusa".

„W tym samym duchu będziemy wysławiać Dziewicę Maryję przez 4 kolejne dni, wpatrując się w życie świętej rodziny - Joachima i Anny oraz ich dziecka, które zostaje w wieku 3 lat, zgodnie z Tradycją, przekazane do świątynnej szkoły dla dziewcząt stanu kapłańskiego - wyjaśnia KAI o. ihumen Atanazy Dębowski z prawosławnego monasteru w podprzemyskich Ujkowicach. Zadaniem takiej szkoły było przygotowanie dziewczyn do roli przyszłej żony i matki izraelskiej, świadomej obowiązku poznania Pisma Świętego, uwielbiania Boga Izraela i oczekiwania na Narodzenie Mesjasza” - dodaje duchowny.

Święto znane było na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie – 10 wieków później. Było to święto nauczycieli chrześcijańskich i ośrodków oświaty.

W Polsce pierwszy zakon żeński powstał w Krakowie w dobie kontrreformacji, aby kształcić dzieci biedne w duchu Ewangelii. Założyła go Zofia z Maciejowskich Czeska i nazwała Zgromadzeniem Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwanych prezentkami. Zgromadzenie do dziś zajmuje się powierzoną wówczas misją.

Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni w tradycji ludowej to przyjęło się uważać za datę otwierającą okres śpiewania kolęd. Śpiewa się je również w kanonach jutrzni.

„Ponieważ do świątyni w Jerozolimie wchodzi „Prawdziwa Świątynia Chrystusa, zamiast Arki pojawia się pełna Ducha Świętego Maryja", dlatego od dziś Cerkiew, szczególnie na Podkarpaciu, uroczyście rozpoczyna śpiewanie kolęd, aby uczcić Tę, którą Duch Święty wyzłocił na Arkę Nowego Przymierza” - opowiada o. Atanazy.

«« | « | 1 | » | »»