List Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów, ks. dr Olava Fykse-Tveit

Chrystus wzywa nas, byśmy byli solidarni, przede wszystkim „z najmniejszymi” spośród nas. Wzywa nas do nadziei i radości pomimo niezliczonych, ogromnych wyzwań, które przed nami stają.

Nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. (1 Kor 2, 1-2)

To wielki dla mnie zaszczyt, że w imieniu Światowej Rady Kościołów (ŚRK) mogę zwrócić się do tysięcy młodych ludzi z całego świata, którzy przybyli do Rotterdamu od 28 grudnia do 1 stycznia, by razem modlić się i trwać w komunii.

ŚRK jest wspólnotą 349 Kościołów prawosławnych, anglikańskich, protestanckich, reprezentujących 560 milionów chrześcijan z ponad 100 krajów. Wspólnota z Taizé zawsze była wielkim źródłem inspiracji dla podtrzymywania komunii między Kościołami członkowskimi ŚRK, pomagając nam żyć w jedności z Chrystusem dzięki modlitwie i służbie.

Komunia, której doświadczacie podczas waszej „pielgrzymki zaufania przez ziemię”, jest podobna do tej, jaką żyją członkowie ŚRK. Żyć w komunii, to znaczy pielgrzymować z zaufaniem, że gromadzi nas nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ta wędrówka zakłada skierowanie naszego życia do konkretnego celu i wpatrywanie się w Chrystusa na krzyżu, który jest światłością, która nas prowadzi, i rozumienie, że On wzywa nas do siebie.

Chrystus wzywa nas, byśmy byli solidarni, przede wszystkim „z najmniejszymi” spośród nas. Wzywa nas do nadziei i radości pomimo niezliczonych, ogromnych wyzwań, które przed nami stają. Wzywa nas do miłości, miłości do samych siebie, jednych do drugich, do stworzenia i do Niego. Ponieważ to przez miłość dopełni się nasze wędrowanie do Chrystusa i objawi się nam miłość Boga, Jego wierność dla nas, Jego ukochanych dzieci.

Wtedy więc, kiedy się spotykacie, by rozmawiać i słuchać, modlić się i medytować, pamiętajcie o słowach Pawła: pewne poznanie samego Chrystusa, to poznanie Chrystusa ukrzyżowanego, który jest centrum wszystkiego. To dzięki temu poznaniu możemy osiągnąć radość serca, współczującą miłość bez granic i przebaczenie. To przez to poznanie Chrystus zachęca nas, abyśmy dzielili się miłością Boga ze światem, w którym żyjemy.

To nasza droga do krzyża, który nas gromadzi, byśmy byli jedno w Chrystusie, jedno w wierze, jedno w chrzcie i jedno w nadziei i świadectwie, głosząc miłość Boga do świata.

Niech ten wspólnie spędzony czas powitania nowego roku odnowi radością wasze serca, napełni was współczującą miłością przekraczającą wszelkie granice i da wam błogosławieństwo przebaczenia. I niech wasza „pielgrzymka zaufania przez ziemię” świadczy w świecie o ogromnej miłości Boga do każdego stworzenia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama