Pod znakiem Jerozolimy

Ekumeniczne modlitwy w świątyniach różnych wyznań i refleksja nad historią i dniem dzisiejszym Jerozolimy – miasta, w którym 2 tysiące lat temu narodziło się chrześcijaństwo – to główne elementy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odbędzie się on tradycyjnie w dniach 18-25 stycznia.

Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie w Jerozolimie, którzy wybrali też, pochodzące z Dziejów Apostolskich hasło obchodów: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).

Podczas nabożeństw ekumenicznych hierarchowie lokalnych Kościołów wygłoszą kazania w świątyniach innych Kościołów. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Nie tylko uczestniczą oni we wspólnej modlitwie ale i głoszą tam kazania.

W największych polskich miastach każdego dnia odbędzie się wspólne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego (który nie wchodzi w skład PRE).

W Warszawie centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się 23 stycznia o godz. 18.00 w Bazylice św. Krzyża.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa Tygodnia Ekumenicznego należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

„W ruchu ekumenicznym jesteśmy świadkami wydarzeń, które dziś uchodzą za normalne, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu były nie do pomyślenia, np. nabożeństwa ekumeniczne czy wymiana kaznodziei” – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu KEP.

Głównym motywem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest Jerozolima. W specjalnej broszurze przygotowanej przez Radę ds. Ekumenizmu KEP i PRE podkreśla się, że dwa tysiące lat temu uczniowie Chrystusa zgromadzeni w Jerozolimie doświadczyli zesłania Ducha Świętego i zostali połączeni w jedno ciało Chrystusa. Przypomina się także, że w tym wydarzeniu chrześcijanie wszystkich miejsc i czasów postrzegają jako początek wspólnoty wiernych powołanych do głoszenia prawdę o Chrystusie jako Zbawicielu wszystkich narodów.

Podczas misji głoszenia Ewangelii Apostołowie spotykali ludzi różnych języków i kultur, w związku z czym życie chrześcijańskie i liturgia zyskały różne oblicza i środki wyrazu. Od wczesnych czasów różne chrześcijańskie tradycje chciały być obecne w Jerozolimie – miejscu, w którym Kościół się narodził.

„Niestety, w ciągu wieków ta piękna rozmaitość – z różnych powodów – stała się również źródłem podziałów. Są one szczególnie bolesne w Jerozolimie – w miejscu, gdzie Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21)” – czytamy w opracowaniu PRE i Kościoła rzymskokatolickiego. Autorzy dodają, że „prawie wszystkie Kościoły świata ponoszą pewną odpowiedzialność za podziały Kościoła Jerozolimy i dlatego również są wezwane, by pracować dla jego jedności razem z miejscowymi chrześcijanami”.

Obecnie w Jerozolimie istnieje trzynaście Kościołów, zachowujących urząd biskupa. Liczbę wszystkich chrześcijan żyjących dziś w Palestynie i Izraelu szacuje się na 150- 200 tys. Osób, co stanowi ok. 1-2 proc. całej populacji. Większość z nich to mówiący po arabsku Palestyńczycy, ale w kilku Kościołach istnieją również grupy wiernych posługujących się językiem hebrajskim.

Zamieszkująca Ziemię Świętą wspólnota wyznawców Chrystusa zwróciła się z prośbą do współbraci na całym świecie, aby podczas tegorocznych modlitw o jedność prosili Boga także „o sprawiedliwość, pokój i pomyślność dla wszystkich ludzi tej ziemi”.

„Los współczesnego Kościoła w Jerozolimie jest odbiciem sytuacji pierwszych chrześcijan w Świętym Mieście – czytamy w materiałach na tegoroczne obchody ekumeniczne. – Aktualna wspólnota doświadcza wielu radości i smutków charakterystycznych dla pierwotnego Kościoła: niesprawiedliwości i nierówności oraz podziałów, ale również wiernej wytrwałości i świadomości silnej jedności między chrześcijanami”.

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Jak poinformował KAI ks. Sławomir Pawłowski, polscy chrześcijanie zostali poproszeni o przygotowanie materiałów na obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r. Wiadomo już, że ich hasłem będą słowa: „Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Wiadomo też, że w materiałach skoncentrowanych na motywach „przemiany” i „zwycięstwa” znajdą się nawiązania do polskiej historii.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama