Ekumenizm i misja są sobą powiązane

Papież Franciszek przekazał pozdrowienia dla uczestników 11. Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów, jakie trwa w Karlsruhe w Niemczech od 31 sierpnia do 8 września.

World Council of Churches WCC 11th Assembly promotional video

W imieniu Franciszka, do zgromadzonych zwrócił się 1 września kardynał Koch, prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan (Kościół Rzymskokatolicki).

World Council of Churches #WCC assembly - Opening prayer

Wyrażając „duszpasterskie zainteresowanie pracą Zgromadzenia” Franciszek życzył „znaczącego i owocnego spotkania, które pogłębia i umacnia więzy komunii między Kościołami i organizacjami ekumenicznymi”.

Przypomniał, że Kościół katolicki również wysyła "obserwatorów" na zgromadzenia ŚRK „co jest znakiem silnych relacji między Kościołem Katolickim a Światową Radą Kościołów, które z czasem się utrwaliły”.

Franciszek odniósł się do tematu zgromadzenia: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”.

Wskazał na rolę wspólnego świadectwa Ewangelii, aby wychodzić naprzeciw niesprawiedliwościom i podziałom na świecie, nie tylko między kościołami, ale także między religiami, kulturami, ludami, narodami i całą ludzką rodziną.

„Naszą misją jako chrześcijan jest niesienie światu spełnienia tego pojednania, w którym Kościół jest narzędziem i widzialnym znakiem jedności, do której Bóg wzywa wszystkich ludzi” – wskazał Franciszek.

„Pojednanie między chrześcijanami jest podstawowym warunkiem wiarygodnej misji Kościoła” – podkreślił Papież.. Przypomniał, że ekumenizm i misja są razem, są ze sobą powiązane.

Światowa Rada Kościołów zrzesza Kościoły z ponad 110 krajów, z różnych tradycji.

Kościół Rzymskokatolicki nie jest członkiem ŚRK, ale od ponad 30 lat współpracuje z Radą, wysyłając obserwatorów na wszystkie większe konferencje, jak również na spotkania Komitetu Centralnego i Zebrania plenarne Grup roboczych.

Przedstawiciele wszystkich kościołów członkowskich spotykają się co siedem lat podczas Zgromadzeń ogólnych, gdzie wybierają członków Komitetu Naczelnego, zarządzającego Radą. Zgromadzenie zaplanowane na rok 2020 zostało przeniesione na jesień 2022 ze względu na pandemię.

World Council of Churches #WCC assembly news #2

Oficjalna strona 11. Zgromadzenia ŚRK https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly

«« | « | 1 | » | »»