Watykan: papież spotyka się z patriarchą koptyjskim

Dziś obaj pojawili się podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra.

Dzisiejsza środowa audiencja ogólna miała niecodzienny przebieg i sprowadzał się do uroczystego powitania „Papieża Aleksandrii” i głowy ortodoksyjnego Kościoła koptyjskiego, Tawadrosa II, którzy – każdy oddzielnie – udzielili zgromadzonym swego błogosławieństwa. W ten sposób rozpoczęły się obchody pięćdziesiątej rocznicy historycznego spotkania ich poprzedników, papieża św. Pawła VI i papieża Szenudy III, które miało miejsce w maju 1973 roku.

Patriarcha Tawadros spotka się jutro prywatnie papieżem Franciszkiem, z którym przez chwilę się pomodli, a następnie udadzą się do Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Ponadto patriarcha spotka się z wiernymi wspólnoty koptyjskiej zamieszkałymi w Rzymie, dla których odprawi liturgię eucharystyczną w niedzielę 14 maja w papieskiej bazylice św. Jana na Lateranie – podaje watykańskie Biuro Prasowe

Tawadros II (Teodor II), urodził się 4 października 1952 w Al-Mansura. W 1975 roku uzyskał dyplom na Uniwersytecie Aleksandryjskim z zakresu farmacji i stanął na czele państwowego zakładu farmacji. W 1988 złożył śluby czystości i został mnichem. Rok później został wyświęcony na kapłana. Sakrę biskupią otrzymał 15 czerwca 1997. Został wybrany na papieża Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego 4 listopada 2012 roku, a 18 listopada 2012 roku odbyła się jego intronizacja w kairskiej katedrze[. 10 maja 2013 spotkał się z papieżem Franciszkiem.

Kościół koptyjski wywodzi się z pierwotnego Kościoła egipskiego, którego założycielem według tradycji miał być św. Marek Ewangelista, który miał ponieść śmierć męczeńską w Aleksandrii w 68 r. Chociaż nie ma na to dowodów historycznych, to jednak właśnie od tego apostoła Koptowie liczą swych patriarchów Obecny – Tawadros II uważany jest za 118. następcę św. Marka.. Kościół ten odegrał w starożytności czołową rolę w kształtowaniu się pierwotnej teologii chrześcijańskiej. Działał w nim m.in.: Atanazy Wielki, Cyryl z Aleksandrii, Orygenes. W Egipcie narodziły się idee chrześcijańskie: anachoretyzm, cenobityzm i monastycyzm.

Natomiast Koptyjski Kościół Prawosławny (Ortodoksyjny) wyodrębnił się w V wieku z patriarchatu aleksandryjskiego na skutek sporów narodowych i chrystologicznych w Egipcie, gdy większość chrześcijan egipskich z patriarchą Aleksandrii, Dioskurem I na czele opowiedziała się przeciwko postanowieniom soboru chalcedońskiego (diofizytyzm) i zerwała jedność doktrynalną z powstałym w 451 roku Kościołem chalcedońskim.

Współcześnie uważa się, że głównymi powodami schizmy nie były kwestie doktrynalne (monofizytyzm), ale spory polityczne w Egipcie między nacjami grecką i koptyjską oraz brak zrozumienia dla spraw lokalnych ze strony dworu cesarskiego w Konstantynopolu, który nie dostrzegł w porę problemów Egipcjan.

W ciągu wieków Koptowie przechodzili różne koleje losu, w tym wiele chwil trudnych, a nawet tragicznych. Bardzo ciężkie prześladowania chrześcijan pierwszych trzech wieków w całym Cesarstwie Rzymskim dały Kościołowi koptyjskiemu wielką liczbę czczonych do dzisiaj męczenników i świętych. O rozmiarach i nasileniu tych represji świadczy fakt, że zapoczątkowały one nową rachubę czasu, zwaną erą męczenników. Rozpoczęła się ona 29 sierpnia 284 r. i właśnie odtąd Koptowie liczą lata. Ich kalendarz składa się z 12 miesięcy po 30 dni i trzynastego, liczącego 5 dni.

Gdy w 640 r. Arabowie rozpoczęli podbój Egiptu, co zapoczątkowało narzucanie miejscowej ludności nowej religii – islamu, często towarzyszyły temu fale prześladowań. Ale były też długie okresy względnego spokoju i one to, obok gorliwości w wierze, patriotyzmu oraz przywiązania do zwyczajów, języka i tradycji, pozwoliły Koptom zachować do dzisiaj swoją wiarę. W ten sposób są oni dziś największym arabskojęzycznym ludem chrześcijańskim.

Współczesny Chrześcijański Prawosławny Kościół Koptyjski Egiptu – jak brzmi jego oficjalna nazwa – liczy 8-12 mln wiernych w samym Egipcie i ok. 2 mln w diasporze. Na jego czele stoi „Papież Afryki i Patriarcha Świętej Stolicy św. Marka – Aleksandrii”– Tawadros II.

Pod jego zwierzchnictwem Koptyjski Kościół Prawosławny obrał nowy, otwarty ekumenicznie kurs. Po objęciu urzędu w 2013 r. hierarcha szybko i znacząco przyczynił się do powstania Ekumenicznej Rady Kościołów w Egipcie, której jest przewodniczącym. W skład rady oprócz Kościoła koptyjskiego weszły m.in. Koptyjski Kościół Katolicki, Kościoły protestanckie, anglikanie oraz przedstawiciele Greckiego Kościoła Prawosławnego.

Bardzo znaczącym faktem dla relacji koptyjsko-katolickich było też to, że pierwsza podróż zagraniczna w maju 2013 r. zawiodła Tawadrosa II do Rzymu, gdzie doszło do spotkania z Franciszkiem. Między dwoma przywódcami kościelnymi zawiązała się głęboko osobista przyjaźń. Uzgodnili dwie sprawy: postanowili codziennie modlić się za siebie i zobowiązali się co roku, 10 maja, wspólnie obchodzić święto miłości chrześcijańskiej i przyjaźni między Kościołem katolickim a Kościołem koptyjskim. Patriarcha obsadził także kilka kluczowych stanowisk w Kościele koptyjskim duchownymi o otwartej ekumenicznej orientacji. Jednocześnie wśród biskupów jest kilku o "twardych" poglądach , którzy nadal są negatywnie nastawieni do dialogu z katolikami i innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W Egipcie mieszkają również katolicy obrządków łacińskiego i kilku wschodnich. W sumie jest ich ponad 250 tys. Najliczniejszą wspólnotę tworzą katolicy obrządku koptyjskiego, których jest ok. 220 tys. Katolicki Kościół Koptyjski powstawał stopniowo w wyniku zawieranych w różnych latach unii z Rzymem. Ostatecznie uformował się w 1741 r. jako wikariat apostolski w wyniku działalności misyjnej Kościoła łacińskiego w środowisku Koptów. Leon XIII listem apostolskim „Christi Domini” z 26 listopada 1895 r. utworzył katolicko-koptyjski Patriarchat Aleksandrii. Przewodniczy mu od 2013 r. patriarcha Aleksandrii Ibrahim Isaac Sidrak. W ostatnich latach Kościół ten cechuje duży dynamizm duszpasterski i społeczny, przejawiający się w katechezie i licznych inicjatywach miłosierdzia, zwłaszcza wobec bezrobotnych, prostytutek, więźniów i rodzin przeżywających kryzysy. Przede wszystkim jest obecny na polu edukacji prowadząc aż 170 katolickich szkół, w których większość uczniów to muzułmanie.

Inne wschodnie Kościoły katolickie w Egipcie to: melchici, maronici, syryjczycy, ormianie i chaldejczycy. Kościół łaciński, liczący ok. 10 tys. wiernych, tworzy jeden wikariat apostolski Aleksandrii z siedzibą w Kairze.

«« | « | 1 | » | »»