Prawosławni chcą zwrotu majątku

Podczas demonstracji w Moskwie wyznawcy prawosławia domagali się zwrotu zrabowanego w okresie dyktatury komunistycznej majątku kościelnego i zgody na budowę nowych świątyń.

Poniedziałkową akcję protestu, podobną do tej, kiedy katolicy próbowali odzyskać na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku katedrę Niepokalanego Poczęcia, zorganizowali aktywiści parafialni z parafii Zbawiciela Miłosiernego.

Entuzjazm władz państwowych i kościelnych z powodu dobrych wzajemnych stosunków czasami nie znajduje potwierdzenia na niższych szczeblach. Jednym z przykładów jest cerkiew Zbawiciela Miłosiernego w Moskwie, należąca niegdyś do monasteru Skorbiaszczieńskiego (Frasobliwego). Budynek sakralny od wielu lat zajmuje Instytut Naukowy, którego jedyną formą działalności jest wynajmowanie pomieszczeń różnym firmom.

Muzeum Historyczne Moskwy odmawia Kościołowi zwrotu świątyni św. Jana Teologa (Ewangelisty) przy Nowym Placu i nie chce przeprowadzić się do proponowanych, nowych budynków. Problemy mają parafie pragnące wybudować nowe cerkwie.

Dzieje się tak pomimo, iż prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał uchwaloną przez Dumę Państwową ustawę o zwrocie mienia kościelnego.

Wśród wiernych rosyjskiego prawosławia są tacy, którzy uważają, że prawo o zwrocie mienia kościelnego, traktowane przez niektórych jako ustępstwo państwa wobec Kościoła, pozostaje na papierze. Po odzyskaniu budynków sakralnych, bardzo często potwornie zdewastowanych, Kościół zobowiązany zostanie do ich wyremontowania. Na to będą potrzebne ogromne środki materialne, których najczęściej niedawno odrodzone wspólnoty parafialne nie posiadają.

Jeden z obserwatorów życia kościelnego w Rosji napisał: „Być może problem polega na tym, że wbrew sobie samemu, nie można lekceważyć rosnącego w siłę Kościoła. Nie ma dziś w Rosji polityków nastawionych wobec religii otwarcie wrogo. Nawet komuniści zaczęli być religijni, a co powiedzieć o pozostałych. Dlatego zastosowano inny wybieg makiaweliczny. W rzeczy samej posłużenie się dawną tradycją - dać więcej niż można udźwignąć, zaproponować obciążenie wyglądające na dobroczynność. Czy nie stanie się to dla Kościoła „ koniem trojańskim”?.

Mimo swoistego czarnowidztwa zacytowanego obserwatora, problem zwrotu majątku kościelnego w Rosji prawnie został uregulowany. Ciągle pozostają nie rozwiązane problemy na niższych szczeblach władzy. Przyzwyczajenia z minionej epoki, czy też problemy ,,Nowej Rosji”, kiedy budynki eksploatują firmy komercyjne (tak to było w przypadku katolickiej katedry w Moskwie) utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wcielenie obowiązującego prawa w życie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama